Träng igenom bruset - Hur företag kan lyckas med influencer marketing på YouTube

DSpace Repository

Träng igenom bruset - Hur företag kan lyckas med influencer marketing på YouTube

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Träng igenom bruset - Hur företag kan lyckas med influencer marketing på YouTube
Author Hagstedt, Jessica ; Ranstorp, Sara
Date 2019
English abstract
This study researches how influencer marketing in the form of sponsored content in YouTube videos can impact the purchase intention of men and women born between 1993 and 2001, and which factors that can be more prominent in impacting this. It also researches which factors can impact which products and services this target group remembers after being exposed to them through sponsored content on YouTube. The purpose of this study is to bring knowledge about these factors to companies who want to invest in this type of marketing, to minimize investment loss. The methods used to answer this study’s questions at issue is netnography, qualitative interviews and a quantitative survey. The result from these methods is compared to theoretical material and the conclusion that is drawn is that relevancy and price are the two most important factors that can lead to purchase intention. It is also important where you place your sponsored content, how often you market through the same platform and influencer and whether the viewer has high confidence in the influencer. A conclusion is also drawn that influencer marketing on YouTube is an effective marketing method to raise brand awareness.
Swedish abstract
Denna studie undersöker hur influencer marketing i form av sponsrat innehåll i YouTube videor kan påverka köpintentionen hos män och kvinnor födda mellan 1993 och 2001, och vilka faktorer som kan vara mer benägna att påverka detta. Den undersöker också vilka faktorer som kan påverka vilka produkter och tjänster denna målgrupp minns efter att ha exponerats för dem genom sponsrat innehåll på YouTube. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om dessa faktorer till företag som vill investera i denna typ av marknadsföring, för att minimera investeringsförlust. Metoderna som använts för att svara på denna studies frågeställning är netnografi, kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ enkät. Resultaten från dessa metoder jämförs med teoretiskt material och slutsatsen som dras är att relevans och pris är de två viktigaste faktorerna som kan leda till köpintention. Det är också viktigt var i videon det sponsrade innehållet placeras, hur ofta produkten marknadsförs genom samma plattform och influencer och huruvida tittaren har högt förtroende för influencern. En slutsats som också dras är att influencer marketing på YouTube är en effektiv marknadsföringsmetod för att höja varumärkeskännedom.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Digital
Marknadsföring
Influencer
Marketing
Köpintention
Marknadsföringspsykologi
Påverkan
Sponsrat
Varumärkeskännedom
YouTube
Handle http://hdl.handle.net/2043/30198 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics