Konceptutveckling av en uppblåsbar bälteskudde

DSpace Repository

Konceptutveckling av en uppblåsbar bälteskudde

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Johan
dc.contributor.author Thiel, Sanna
dc.date.accessioned 2019-10-14T06:54:11Z
dc.date.available 2019-10-14T06:54:11Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30202
dc.description I dagens samhälle är det svårt att ta med befintliga bälteskuddar vid resa då de är mycket otympliga. Vid resa med bil som färdmedel krävs en särskild skyddsanordning för barn enligt lag. Syftet med arbetet är att underlätta för barnfamiljer att ut och resa med sina barn och samtidigt inte riskera säkerheten. Målet med arbetet är att ta fram ett koncept för en uppblåsbar bälteskudde som visualiseras med hjälp av en CAD-modell. Modellen visualiseras i ett uppblåst tillstånd och anpassas till barn som är mellan åldrarna 5-10 år. Vid hållfasthetsberäkningar avgränsas arbetet från att ta hänsyn till kuddens materialdata och analysera spänningskoncentrationerna som uppstår. Genom att samla in kundbehov med hjälp av intervjuer och analys av befintlig produkt, har en produktspecifikation upprättas som sedan är grunden till en konceptgenerering. Konceptgenereringen utförs både internt i form av en workshop och externt genom benchmarking. Med hjälp av systematisk utforskning och konceptpoängsättning struktureras och elimineras lösningsförslag för att slutligen erhålla det mest lämpliga konceptet. Det utvalda konceptet består av en stabil rektangulär kudde med remmar som fästmekanism för bältet. Kudden blåses upp med hjälp av lungkraft och förpackas i en extern påse. Konceptet anses uppfylla syftet då modellen ger en låg förpackningsvolym och samtidigt anses vara säker. För att garantera säkerheten krävs ytterligare hållfasthetsberäkningar och ett säkerhetstest utifrån den europeiska standarden. en_US
dc.description.abstract As a parent of children these days, it is problematic to bring the booster seat with you due to inconvenience because of the generic shaping of the seats. Our intention with the study is to make it easier for parents to bring their kids when travelling without challenging their kids' safety. Our objective is to develop a concept of an inflatable booster seat by illustrating a CAD-model in inflated condition. The booster seat is appropriate for children of an age between 5 and 10 years. When calculating the strength, the study is limited to consider the material data of the seat and only analyzing the stress concentrations that occurs. By gathering customer needs, a product specification has been established, which there after has been utilised as the foundation for the concept generation. The concept generation was made internally in the form of a workshop and externally through benchmarking. By performing systematic research as well as a concept scoring, solutions were gathered and the most appropriate concept were found. The chosen concept consists of a stable rectangular booster seat with straps as a mounting mechanism for the seatbelt. The booster seat are inflated via pulmonary force and can be stored in an extern pouch. The concept is considered to fulfill its purpose due to its small volume when stored while still being considered as safe. To ensure safety levels and meet European standards, further strength calculations and safety-tests are necessary. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject booster seat en_US
dc.subject Bälteskudde en_US
dc.title Konceptutveckling av en uppblåsbar bälteskudde en_US
dc.title.alternative Concept development of an inflatable booster seat en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dcterms.relation.coopPublic ÅF
dc.contributor.examiner Henrik, Hartman
dc.contributor.supervisor Håkan, Wernersson
mahlocal.xprt.program Produktutveckling och design en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics