Hur elitfotbollsföreningar arbetar med strategisk CSR och dess möjlighet att leda till lönsamhet och värdeskapande

DSpace Repository

Hur elitfotbollsföreningar arbetar med strategisk CSR och dess möjlighet att leda till lönsamhet och värdeskapande

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kankelwitz, Max
dc.date.accessioned 2019-10-14T08:28:26Z
dc.date.available 2019-10-14T08:28:26Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30205
dc.description Vi alla har ett ansvar gentemot samhället vi lever i och det inkluderar samtliga företag men också idrottsföreningarna. Ett begrepp som har vuxit sig starkt och idag är känt som företagets samhällsansvar är Corporate Social Responsibility, CSR. Även om det inte är något krav för organisationer att arbeta med CSR så finns det en förväntning från samhället att organisationer behöver ta ett samhällsansvar. Studiens syfte är att analysera hur svenska dam och herr elitfotbollsföreningar ser på CSR och hur de arbetar med det. Vidare är syftet att undersöka hur elitfotbollsföreningar utvärderar sina CSR-arbeten och hur de mäter nyttan av det i form av en eventuell lönsamhet/värdeskapande. Under studiens gång genomfördes det semistrukturerade intervjuer med FC Rosengård, Kopparbergs/Göteborg FC samt LB07 från OBOS Damallsvenskan och Malmö FF, Falkenbergs FF samt Kalmar FF från Allsvenskan. De respondenterna som intervjuades var personer som är CSR-ansvarig för respektive förening. Studiens resultat visar att samtliga föreningar har ett mål med sitt CSR-arbete men att det finns svårigheter i att mäta nyttan av det. Utöver det visar det sig att fem av sex föreningar anser att deras CSR-arbete är lönsamt för föreningen och samtliga menar att i ett långsiktigt perspektiv kan CSR leda till en ekonomisk lönsamhet. Den första slutsatsen är att CSR är svårdefinierat men att föreningarna vet vad CSR går ut på, de vet hur det ska arbeta med CSR och när begreppet ska användas. Den andra slutsatsen är att samtliga elitfotbollsföreningarna som intervjuades arbetar med strategiskt CSR, vilket betyder att deras samhällsengagemang har en nära koppling till föreningarnas kärnverksamhet. Den tredje slutsatsen är att föreningarna ser en lönsamhet samt andra positiva effekter i CSR, antingen direkt eller indirekt, men att det är svårt att ta fram konkreta nyckeltal som gör det möjligt att mäta lönsamheten i deras CSR-arbeten. en_US
dc.description.abstract We all have a responsibility to the society we live in. That applies to companies and sports associations as well as private persons. One concept that has grown strongly and today is well known is Corporate Social Responsibility, CSR. Although there is no requirement for organizations to work with CSR, there is an expectation from the society that organizations need to take a social responsibility. The aim of this study was to find out how Swedish women’s and men’s elite football associations work with CSR. Also, how elite football associations evaluate their CSR work and if they measure the benefits of it in the form of possible profitability. During the study, semi-structured interviews were conducted with FC Rosengård, Kopparbergs/Göteborg FC and LB07 from OBOS Damallsvenskan and Malmö FF, Falkenbergs FF and Kalmar FF from Allsvenskan. The respondents were persons who are responsible for CSR in each association. The results of this study show all of the elite football associations that were interviewed work with strategic CSR, i.e. the work with CSR has a close connection to the associations’ core business. They all have goals with their CSR work and that the see it as profitable, either directly or indirectly, in a long-term perspective. However, only five out of the six associations regard the work as profitable in the moment. Another conclusion that can be drawn of this study is that it is difficult to find measurements of the profitability of their CSR work. en_US
dc.format.extent 74 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject CSR en_US
dc.subject Samhällsengagemang en_US
dc.subject Elitfotbollsförening en_US
dc.subject strategiskt CSR en_US
dc.subject Utvärdering en_US
dc.subject Mätning en_US
dc.subject Lönsamhet en_US
dc.title Hur elitfotbollsföreningar arbetar med strategisk CSR och dess möjlighet att leda till lönsamhet och värdeskapande en_US
dc.title.alternative How fo o t ball assoc iations work with strategic CSR and the possibility of it leading to profitability and value adding en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Åkesson, Joakim
dc.contributor.supervisor Book, Karin
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Idrottsvetenskapligt program
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics