Konceptutveckling av automatiserad tillverkningsprocess för lodpinnar med tråd

DSpace Repository

Konceptutveckling av automatiserad tillverkningsprocess för lodpinnar med tråd

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Emil
dc.contributor.author Månsson, Axel
dc.date.accessioned 2019-10-14T12:25:19Z
dc.date.available 2019-10-14T12:25:19Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30214
dc.description Varför behöver tillverkningsprocesser automatiseras? Anledningarna är flera, delvis så är det ett sätt för högavlönade länder att konkurera med lågavlönade då det kostar lika mycket att investera i tekniken i båda länderna. Det kan också underlätta tillverkning av komplexare produkter med mindre felmarginal. Safetrack som är ett företag som specialiserar sig inom kabelanslutningsmetoder och järnvägsmaterial. En av deras tillverkningsprocesser är i behov av automatisering. Processen som behöver automatiseras är tillverkningen av lodpinnar med tråd. Lodpinnar med tråd befinner sig på en nedåtgående marknad, detta betyder att Safetrack inte vill göra någon större investering för dessa produkter. Idag så görs allt mer eller mindre manuellt med hjälp av semiautomatiska maskiner som pelarborr och pneumatiskt styrda skruvstäd. Syftet är att undersöka hur denna tillverkningsprocess kan underlättas genom automatisering av vissa moment i denna process. Målet är att ta fram ett koncept till Safetrack på en automatiserad tillverkningsprocess som är effektivare och tidbesparande jämfört med den nuvarande processsen. Metoder inom teknisk problemlösning enligt Ulrich och Eppingers bok “Produktutveckling: Konstruktion och Design” används för att välja vilket koncept som ska utvecklas. För att ett koncept ska kunna utvecklas behöver först och främst automationsnivån bestämmas. Detta görs genom att identifiera vilka av de nuvarande stationerna som är i störst behov av automatisering. Automatiseringgraden som beskrivs av enligt metoderna i “Smart Automation” och kallas LoA(Level of Automation). Koncept för två maskiner tas fram. LoA höjs till en lämplig nivå på alla stationer som utvecklas. Den första är en helautomatisk maskin som klipper och knorrar koppartråden. Den andra är en trådfästningsmaskin som med input från operatören fäster tråden i lodpinnen. För att konceptet ska kunna förverkligas så måste CAD-modellerna till båda maskinerna till- verkningsanpassas till lämpliga tillverkningsmetoder. Innan produktionen påbörjas måste det säkerställas att CE-märkning uppnås för båda maskinerna. en_US
dc.description.abstract Why are manufacturing processes in need of automation? One reason is that it lets countries where employees have higher salaries compete with countries where employees have lower salaries since the cost for investing in technology is the same in both countries. Another reason is that automation allows for manufacturing of more complex parts with a smaller margin of error. Safetrack is a company that specializes in modern cable application methods and equipment for the railway industry. The manufaturing process for one of their products is in need of automation. The product is called brazing pins with fuse wire. The product is part of a declining market, because of this Safetrack doesn’t want to make too large of an investment. The manufacturing process is more or less done manually with the occasional help of semiautomatic machines such as a pillar drilling machine and pneumatically driven vises. The purpose of this study is to examine how certain steps in the manufacturing process can be made easier through automation. The goal is to develop a concept for an automated manufacturing process that is more time-efficient than the current process. Methods on technincal problem solving will be used according to Ulrich and Eppingers book “Product design and development” to choose which concept to develop further. For a concept to be developed the level of automation needs to be determined. This is done by identifying which parts of the current method are in the most need of automation. The level of automation is described in “Smart Automation” and is abbreviated to LoA. The concepts for two machines are developed. The LoA has increased for both of the machines that are developed. The first machine cuts and shapes the wire entirely automatically. The second machine joins the wire and the brazing pin with the input from a worker. For the concept to be made a reality all components must be adapted to fit a chosen manufacturing process. For the machines to enter production they must also fulfill the requirements for CE marking. en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject Automation en_US
dc.subject Lodpinnar en_US
dc.subject Tillverkningsprocesser en_US
dc.title Konceptutveckling av automatiserad tillverkningsprocess för lodpinnar med tråd en_US
dc.title.alternative Development of concept for automated manufacturing process for brazing pins with fuse wire en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dcterms.relation.coopPrivate ÅF
dc.contributor.examiner Fisk, Martin
dc.contributor.supervisor Wernersson, Håkan
mahlocal.xprt.program Produktutveckling och design en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics