Framtagning av testmetod för värmeledningspåverkan av formsprutningsverktygens ytbeläggning

DSpace Repository

Framtagning av testmetod för värmeledningspåverkan av formsprutningsverktygens ytbeläggning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Framtagning av testmetod för värmeledningspåverkan av formsprutningsverktygens ytbeläggning
Author Holmgren, Julia ; Christensen, Fredrik
Date 2019
English abstract
Tetra Pak has since 1951 manufactured food packaging, injection molding tools and fillingmachines for food packaging. Some of the food packaging as for cream and yogurt may havea injection molded plastic top. It is necessary that the injection molded plastic solidifies asquickly as possible. In order to reduce the time for solidification, molding tools with highthermal conductivity are used, in order to obtain stable details and still make it possible tokeep a high production. To achieve an acceptable tool life, they are coated. The surface coatingconsists partly of a hard anodized surface and a layer of teflon. Unfortunately, teflon has worsethermal conductivity than metals that the molding tools are made of. In this project, a methodto determine how much the surface coating affect the thermal conductivity is being developed.The results of the project will be used to make new material choices. During the project, atest rig is developed where the tests show that tools without surface coating have a thermalconductivity that is 24% better than for coated tools. That means there are a lot to gain byselect a new surface coating.
Swedish abstract
Sedan 1951 har Tetra Pak tillverkat livsmedelsförpackningar, formsprutningsverktyg och fyll-ningsmaskinerna för livsmedelsförpackningar. En del livsmedelsförpackningar som t.ex. gräddeoch yoghurt kan ha en formsprutad topp av plast. Det är nödvändigt att den formsprutade plas-ten stelnar så snabbt som möjligt. För att minska tiden för stelning så används formverktygmed hög värmeledningsförmåga, detta för att få stabila detaljer och ändå göra det möjligt atthålla en hög produktion. En acceptabel livslängd på verktygen uppnås genom att de ytbeläggs.Ytbeläggningen består dels av en hårdanodiserad yta, ett lager av teflon. Dessvärre har teflonen sämre värmeledningsförmåga än metaller som formverktygen är tillverkad i. I detta arbetehar en metod för att avgöra hur mycket ytbeläggningen påverkar värmeledningen utvecklats.Resultaten av arbetet kommer användas för att kunna göra nya materialval. Under projektetutvecklas en testrigg där testerna visar att verktyg utan ytbeläggning har en värmelednings-förmåga som är 24% bättre än för belagda verktyg. Därmed finns det mycket att vinna på attanvända en annan ytbeläggning.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Surface coating
Injection molding
test method
Handle http://hdl.handle.net/2043/30219 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics