Framtagning av testmetod för värmeledningspåverkan av formsprutningsverktygens ytbeläggning

DSpace Repository

Framtagning av testmetod för värmeledningspåverkan av formsprutningsverktygens ytbeläggning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Holmgren, Julia
dc.contributor.author Christensen, Fredrik
dc.date.accessioned 2019-10-15T07:11:18Z
dc.date.available 2019-10-15T07:11:18Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30219
dc.description Sedan 1951 har Tetra Pak tillverkat livsmedelsförpackningar, formsprutningsverktyg och fyll-ningsmaskinerna för livsmedelsförpackningar. En del livsmedelsförpackningar som t.ex. gräddeoch yoghurt kan ha en formsprutad topp av plast. Det är nödvändigt att den formsprutade plas-ten stelnar så snabbt som möjligt. För att minska tiden för stelning så används formverktygmed hög värmeledningsförmåga, detta för att få stabila detaljer och ändå göra det möjligt atthålla en hög produktion. En acceptabel livslängd på verktygen uppnås genom att de ytbeläggs.Ytbeläggningen består dels av en hårdanodiserad yta, ett lager av teflon. Dessvärre har teflonen sämre värmeledningsförmåga än metaller som formverktygen är tillverkad i. I detta arbetehar en metod för att avgöra hur mycket ytbeläggningen påverkar värmeledningen utvecklats.Resultaten av arbetet kommer användas för att kunna göra nya materialval. Under projektetutvecklas en testrigg där testerna visar att verktyg utan ytbeläggning har en värmelednings-förmåga som är 24% bättre än för belagda verktyg. Därmed finns det mycket att vinna på attanvända en annan ytbeläggning. en_US
dc.description.abstract Tetra Pak has since 1951 manufactured food packaging, injection molding tools and fillingmachines for food packaging. Some of the food packaging as for cream and yogurt may havea injection molded plastic top. It is necessary that the injection molded plastic solidifies asquickly as possible. In order to reduce the time for solidification, molding tools with highthermal conductivity are used, in order to obtain stable details and still make it possible tokeep a high production. To achieve an acceptable tool life, they are coated. The surface coatingconsists partly of a hard anodized surface and a layer of teflon. Unfortunately, teflon has worsethermal conductivity than metals that the molding tools are made of. In this project, a methodto determine how much the surface coating affect the thermal conductivity is being developed.The results of the project will be used to make new material choices. During the project, atest rig is developed where the tests show that tools without surface coating have a thermalconductivity that is 24% better than for coated tools. That means there are a lot to gain byselect a new surface coating. en_US
dc.format.extent 71 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject Surface coating en_US
dc.subject Injection molding en_US
dc.subject test method en_US
dc.title Framtagning av testmetod för värmeledningspåverkan av formsprutningsverktygens ytbeläggning en_US
dc.title.alternative Development of test method for thermal conductivity of the surface coating of injection molding tools en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dcterms.relation.coopPrivate Tetra Pak
dc.contributor.examiner Olsson, Pär
dc.contributor.supervisor Fisk, Martin
mahlocal.xprt.program Maskinteknik en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics