”Jag är ju vilken jävla Svensson som helst, liksom” - En kvalitativ studie om sociala konsekvenser efter ett namnbyte som gjorts till följd av diskriminering på arbetsmarknaden

DSpace Repository

”Jag är ju vilken jävla Svensson som helst, liksom” - En kvalitativ studie om sociala konsekvenser efter ett namnbyte som gjorts till följd av diskriminering på arbetsmarknaden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Jag är ju vilken jävla Svensson som helst, liksom” - En kvalitativ studie om sociala konsekvenser efter ett namnbyte som gjorts till följd av diskriminering på arbetsmarknaden
Author Modig, Jennica
Date 2019
English abstract
The essay will illustrate the experiences of ethnic discrimination on the labour market, which resulted in a name change from a foreign name to a more Swedish-like among people with a foreign background. Additionally this study will investigate if the name change has lead to any social consequences that affect the everyday life and the person’s identity. The method in this study is a qualitative approach and the empirical material consists of four interviews with people who changed their name in hope of improving their situation on the labour market in Malmö. The theoretical approach strives to provide an explanation for the reasons behind the ethnic discrimination and to illustrate how the name change affects a person’s identity. The conclusion of this study is that a name change can result in substantial social consequenses like problems among family and friends and can lead to serious difficulty with connecting to and identifying with the new name.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelserna av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden som resulterat i ett namnbyte från ett utländskt namn till ett mer svenskklingande bland personer med utländsk bakgrund. Vidare kommer studien undersöka ifall namnbytet gett upphov till några sociala konsekvenser som påverkar vardagen och personens identitet. I studien används en kvalitativ metod och det empiriska materialet består av fyra intervjuer med personer som genomgått ett namnbyte för att förbättra deras situation på arbetsmarknaden i Malmö. Den teoretiska ansatsen strävar efter att förklara orsakerna bakom etnisk diskriminering samt visa hur ett namnbyte kan påverka individens identitet. Studiens slutsats är att ett namnbyte kan leda till stora sociala konsekvenser som problem med familj och vänner samt svårigheter med att identifiera sig med det nya namnet vilket leder till en negativ inverkan på identiteten och självbilden.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject ethnic discrimination
the Swedish labour market
name change
identity
social consequences
Handle http://hdl.handle.net/2043/30291 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics