”Jag är ju vilken jävla Svensson som helst, liksom” - En kvalitativ studie om sociala konsekvenser efter ett namnbyte som gjorts till följd av diskriminering på arbetsmarknaden

DSpace Repository

”Jag är ju vilken jävla Svensson som helst, liksom” - En kvalitativ studie om sociala konsekvenser efter ett namnbyte som gjorts till följd av diskriminering på arbetsmarknaden

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Modig, Jennica
dc.date.accessioned 2019-10-30T05:59:34Z
dc.date.available 2019-10-30T05:59:34Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30291
dc.description Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelserna av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden som resulterat i ett namnbyte från ett utländskt namn till ett mer svenskklingande bland personer med utländsk bakgrund. Vidare kommer studien undersöka ifall namnbytet gett upphov till några sociala konsekvenser som påverkar vardagen och personens identitet. I studien används en kvalitativ metod och det empiriska materialet består av fyra intervjuer med personer som genomgått ett namnbyte för att förbättra deras situation på arbetsmarknaden i Malmö. Den teoretiska ansatsen strävar efter att förklara orsakerna bakom etnisk diskriminering samt visa hur ett namnbyte kan påverka individens identitet. Studiens slutsats är att ett namnbyte kan leda till stora sociala konsekvenser som problem med familj och vänner samt svårigheter med att identifiera sig med det nya namnet vilket leder till en negativ inverkan på identiteten och självbilden. en_US
dc.description.abstract The essay will illustrate the experiences of ethnic discrimination on the labour market, which resulted in a name change from a foreign name to a more Swedish-like among people with a foreign background. Additionally this study will investigate if the name change has lead to any social consequences that affect the everyday life and the person’s identity. The method in this study is a qualitative approach and the empirical material consists of four interviews with people who changed their name in hope of improving their situation on the labour market in Malmö. The theoretical approach strives to provide an explanation for the reasons behind the ethnic discrimination and to illustrate how the name change affects a person’s identity. The conclusion of this study is that a name change can result in substantial social consequenses like problems among family and friends and can lead to serious difficulty with connecting to and identifying with the new name. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject ethnic discrimination en_US
dc.subject the Swedish labour market en_US
dc.subject name change en_US
dc.subject identity en_US
dc.subject social consequences en_US
dc.title ”Jag är ju vilken jävla Svensson som helst, liksom” - En kvalitativ studie om sociala konsekvenser efter ett namnbyte som gjorts till följd av diskriminering på arbetsmarknaden en_US
dc.title.alternative ”I’m like every other damn Swede, sort of”- A qualitative study on social consequences due to a name change as a result of discrimination on the labour market en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Victor, Lundberg
dc.contributor.supervisor Dahlstedt, Inge
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 GPS
mahlocal.xprt.program IMER
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics