Vad är oral hälsa? Hälso- och sjukdomsbegreppet sett ur teoretisk synvinkel

DSpace Repository

Vad är oral hälsa? Hälso- och sjukdomsbegreppet sett ur teoretisk synvinkel

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Vad är oral hälsa? Hälso- och sjukdomsbegreppet sett ur teoretisk synvinkel
Author Axtelius, Björn ; Söderfeldt, Björn
Date 2004
Swedish abstract
Insikten om att vårdens resurser inte kommer att räcka till för att behandla all oral sjukdom i befolkningen har betytt att begreppet oral hälsa allt mer hamnat i fokus. Rent samhällsekonomiskt är det mer fördelaktigt att förebygga än att behandla sjukdom. Det innebär också mindre lidande för patienten. Ett salutogenetiskt perspektiv (se ordförklaring) [1] minskar påfrestningarna på vården och ger ett snabbare och mer komplikationsfritt tillfrisknande [2]. Det är därför viktigt att diskutera begreppen ”oral sjukdom” och ”oral hälsa”: hur de översätts i daglig klinisk praxis, hur de beskrivs i internationella och nationella deklarationer samt i svensk lagstiftning. Författarna föreslår även tre nivåer på utfallsvariabler som bör beaktas vid forskning om oral sjukdom/ohälsa. Artikeln är ett försök att ur teoretisk synvinkel bidra till utvecklingen av hälso- och sjukdömsbegreppet.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/1394/Axteli... (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;10
Volume 96
ISSN 0039-6982
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/3032 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics