Kulturen i den hållbara staden : Slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads kulturstrategi

DSpace Repository

Kulturen i den hållbara staden : Slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads kulturstrategi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Kulturen i den hållbara staden : Slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads kulturstrategi
Author Alwall, Jonas
Research Centre Institute for Urban Research
Date 2019
Swedish abstract
I Malmö stads kulturstrategi 2014-2020 anges riktlinjerna för hur staden ska utveckla sitt arbete med kultur som redskap för en hållbar utveckling. För att ett strategiskt dokument som Kulturstrategin ska kunna få effekt behöver det dock implementeras, i detta fall genom en kommunal handlingsplan. Det är genomförandet av den handlingsplanen som undersöks i denna rapport, som utgör slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Kulturstrategins implementering, genomfört under åren 2017-2018. Vilka positiva effekter fick implementeringsprocessen, och vilka hinder mötte den? Har Kulturstrategin lyckats stärka kulturens ställning i staden och har den medfört nya samarbeten på kulturens områden, inom och utanför den kommunala förvaltningsstrukturen? Dessa är exempel på frågor som rapporten ställer. Rapporten lyfter också in dessa frågor i det mer övergripande sammanhang som handlar om vilken roll kulturen kan spela för en hållbar stadsutveckling. För att reda ut denna fråga undersöker rapporten kopplingarna mellan kulturbegreppet, utifrån både dess estetiska och antropologiska aspekter, och begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling brukar förknippas med tre dimensioner – en miljömässig, en ekonomisk och en social – men hur passar kulturen in i detta sammanhang: som en aspekt av den sociala dimensionen, eller som en egen, fjärde hållbarhetsdimension?
DOI https://doi.org/10.24834/isbn.9789178770304 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle
Series/Issue MAPIUS;25
ISSN 1654-6881
ISBN 9789178770304
9789178770298
Language swe (iso)
Subject Kultur
Hållbar stadsutveckling
Kulturell hållbarhet
Kulturpolitik
Kulturplanering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30337 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics