Hållbart jordbruk – Ett urval av svenska växt- och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid

DSpace Repository

Hållbart jordbruk – Ett urval av svenska växt- och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hållbart jordbruk – Ett urval av svenska växt- och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid
Author Jinbäck, Sara
Date 2019
English abstract
More and more are being heard about sustainability in society, not least in agriculture. Even before the 1980s, it was talked about, but it got a boost through the Brundtland Report in 1987. Nowadays, consumers are conscious, and society tends to demand sustainably produced products. Sweden's action plan for food has the goal that 30% of all agricultural land will be organic by 2030. The purpose of this study is to use Swedish online surveys to find out about Swedish farmers' views on sustainability, future and investments in their agriculture and then to present proposals on concrete solutions. Sweden´s action plan for food has the goal that 30% of all agricultural land should be organic by 2030. The purpose of this study is to investigate Swedish farmers´ view on sustainability, future and investments in their agriculture by means of survey studies. The study highlights the following themes based on the answers: Cycle thinking and safeguarding biodiversity, renewable energy and energy efficiency, governmental contacts and research, other industries such as direct sales and cooperation for survival, climate's significant role, upgrading including through technical measures, minimize fossil dependence and renewable energy, more research and stricter legislation and new construction. Both a desire for development in their agriculture in the form of new technical solutions for sustainability was lifted, while thinking long-term in terms of caring for the land for future generations was lifted. Sustainability issues were emphasized as something that most of the farmers had in mind.
Swedish abstract
Det talas allt mer om hållbarhet i samhället, inte minst inom jordbruket. Redan innan 1980-talet fördes det på tal, men det fick sig ett uppsving genom Brundtlandrapporten 1987. Nuförtiden är konsumenter medvetna och samhället tenderar att efterfråga hållbart producerade produkter. Sveriges handlingsplan för livsmedel har målsättningen att 30 % av all jordbruksmark ska vara ekologisk till 2030. Avsikten med denna studie är att med hjälp av online- enkäter ta reda på svenska jordbrukares syn på hållbarhet, framtid och investeringar inom sitt jordbruk och därefter presentera förslag på konkreta lösningar. Studien framhåller följande teman utifrån svaren: Kretsloppstänkande och värna om biologisk mångfald, förnybar energi och energieffektivitet, myndighetskontakter och forskning, andra näringsgrenar som direktförsäljning och samarbete för överlevnad, klimatets betydande roll, upprustning bland annat genom tekniska åtgärder, minimera fossilberoendet och förnybar energi, mer forskning och strängare lagstiftning och nybyggnation. Både en vilja till utveckling inom sitt lantbruk i form av nya tekniska lösningar för hållbarhet lyftes samtidigt som att tänka långsiktigt i form av att vårda markerna för kommande generationer lyftes. Hållbarhetsfrågor betonades vara något som majoriteten av jordbrukarna hade i åtanke.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Svenska växt-och djurbönder
lantbrukarnas synvinkel
hållbarhet
hållbart jordbruk
framtidssyn
interaktion med samhället
förnyelsebar energi
Swedish plant and animal farmers
farmer's viewpoint
sustainability
sustainable agriculture
future view
interaction with society
renewable energy
Handle http://hdl.handle.net/2043/30342 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics