Hur kan Skånetrafiken utveckla deras Content marketing utifrån Volvo Trucks filmer?

DSpace Repository

Hur kan Skånetrafiken utveckla deras Content marketing utifrån Volvo Trucks filmer?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur kan Skånetrafiken utveckla deras Content marketing utifrån Volvo Trucks filmer?
Author Möllerberg, Josefine
Date 2019
English abstract
In today's society, large volumes of advertising messages are circulated through different digital channels, which places higher demands on companies to create relevant, useful and value content for the customer. The content has a significant role in reaching out to the customers, which has led to the increasing growth of the strategy Content marketing (shortened CM in the paper) in the last few years. One company that has used CM for many years and proved successful in this is Volvo Trucks, which is one of the case study objects in this paper. Skånetrafiken is an organization that has recently implemented CM in its marketing work, which also is the papers case study object. The purpose of the study is to gain an increased understanding of how Volvo Trucks and Skånetrafiken use content marketing in their commercials, and then to gain insight into how Skånetrafiken can develop their commercials based on Volvo Trucks. To investigate which values Volvo Trucks is communicating and how Skånetrafiken can develop and improve its use of CM, five visual content analysis using Nordströms (1989) method called Näranalys, has been implemented; three of Volvo Trucks and two of Skånetrafiken. Subsequently, a visual low-fidelity prototype has been developed that shows how Skånetrafiken could develop its campaign film "Door closing" according to Volvo Trucks use of CM. The study's results showed that through the development of the underlying message and an increase in the recognition factor, this can promote the emotional response of the customer. The prototype visualizes an everyday storyline that consists of a child as the main character, a familiar environment and a clearer underlying message to communicate both the informative and entertaining value.
Swedish abstract
I dagens samhälle cirkulerar stora mängder av reklambudskap genom olika digitala kanaler, vilket ställer högre krav på företagen att producera innehåll som är relevant, av nytta och värdeskapande för mottagaren. Innehållet har alltså betydelsefull roll för att ens nå ut till mottagare, vilket har lett till att marknadsföringsstrategin content marketing har vuxit med stormsteg de senaste åren. Ett företag som har använt content marketing under många år och visat stor framgång inom det är Volvo Trucks, vilket är ett av studiens fallstudieobjekt. Skånetrafiken är en organisation som nyligen har implementerat content marketing strategin i sitt marknadsföringsarbete, vilket är studiens andra fallstudieobjekt. Syftet med studien är att uppnå en ökad förståelse kring hur Volvo Trucks och Skånetrafiken använder content marketing i sina reklamfilmer idag, för att sedan öka insikten i hur Skånetrafiken kan utveckla sina reklamfilmer utifrån Volvo Trucks. För att analysera Volvo Trucks och Skånetrafikens reklamfilmer har fem näranalyser genomförts; tre av Volvo Trucks och två av Skånetrafiken. Därefter har en visuell low-fidelity- prototyp tagits fram för att påvisa hur Skånetrafiken skulle kunna utveckla sina reklamfilmer enligt Volvo Trucks användning av content marketing. Studiens resultat visade på att genom en utveckling av det underliggande budskapet och en ökning av igenkänningsfaktorn kan detta främja den känslomässiga reaktionen hos mottagaren och på så vis kommunicera det underhållande värdet. Prototypen visualiserar ett vardagligt händelseförlopp som består av ett barn som huvudkaraktär, en familjär miljö och ett tydligare underliggande budskap för att förmedla både det informativa och underhållande värdet.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject content marketing
video content marketing
reklamvärde
värdeskapande innehåll
volvo trucks
skånetrafiken
Handle http://hdl.handle.net/2043/30496 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics