Svårigheter som arabisktalande elever möter i matematik utifrån elevernas perspektiv

DSpace Repository

Svårigheter som arabisktalande elever möter i matematik utifrån elevernas perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svårigheter som arabisktalande elever möter i matematik utifrån elevernas perspektiv
Author Jadid, Rania
Date 2019
Swedish abstract
I detta examensarbete undersöks vilka hinder som finns för arabisktalande elever som har varit mindre än fem år i Sverige i matematik inlärning. Syftet är att reda ut vilka utmaningar de arabisktalande eleverna möter i ämnet. Min utgångspunkt är en av Vygotskijs teorier som visar att närmiljön som till exempel lärarna, klasskamraterna och föräldrarna är viktigta för inlärningsprocessen. Vygotskij har kommit fram till att närmiljön har en avgörande roll i barnens kunskapsutveckling. Fyra elever intervjuades på en högstadieskola i södra Sverige under vårterminen 2019. Resultatet visar att språk och skolkulturen är två faktorer som eleverna tycker påverkar matematikinlärningen. Resultatet visar också att föräldrarnas roll och grupparbete är viktigta för elevernas engagemang i matematiska diskussioner och uppgiftslösningar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject lärande svårigheter för arabisktalande elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/30510 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics