Tills döden skiljer oss åt. En studie om emotionella band till våra möbler

DSpace Repository

Tills döden skiljer oss åt. En studie om emotionella band till våra möbler

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tills döden skiljer oss åt. En studie om emotionella band till våra möbler
Author Neråfors, Clara
Date 2019
English abstract
Between 2007-2017, the Swedish population increased its furniture consumption by as much as 40 percent. Increased consumption leads to greater climate impact as more energy and raw materials are needed. This project has investigated how emotional design can be used to extend the useful life of furniture and thus reduce furniture consumption. The study has addressed the problem of furniture consumption by using theories that create strong emotional bonds for people to want to keep their furniture for a longer period of time. The theoretical basis of the project consisted of research in circular and emotional design. The empirical collection took place through interviews and design experiments where participants were given the opportunity to evaluate different types of furniture solutions. The study concludes that users need greater opportunity for self-determination when it comes to furniture design. This has been exemplified in a modular furniture where fixed assemblies have been removed to achieve greater freedom in assembly.
Swedish abstract
Mellan åren 2007-2017 ökade den svenska befolkningen sin möbelkonsumtion med hela 40 procent. En ökad konsumtion medför större klimatpåverkan eftersom det krävs mer energi och råmaterial. Det här projektet har undersökt hur emotionell design kan användas för att förlänga brukstiden av möbler och på så sätt minska möbelkonsumtionen. Studien har angripit problematiken med möbelkonsumtion med hjälp av teorier som skapar starka emotionella band för att människor ska vilja behålla sina möbler en längre tid. Projektets teoretiska grund bestod av forskning inom cirkulär och emotionell design. Den empiriska insamlingen skedde via intervjuer och designexperiment där deltagare fick värdera olika typer av lösningar för möbler. Studiens slutsats konstaterar att användarna behöver ha större möjlighet till självbestämmande när det kommer till utformningen av möbler. Detta har exemplifierats i en modulmöbel där fasta sammansättningar tagits bort för att uppnå en större frihet vid montering.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Modulmöbler
emotionell design
cirkulär design
självbestämmande
brukstid
Handle http://hdl.handle.net/2043/30661 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics