Ungdomar : problem eller potential?

DSpace Repository

Ungdomar : problem eller potential?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Ungdomar : problem eller potential?
Author Alwall, Jonas ; Stigendal, Mikael
Editor Harju, Anne ; Sjölander, Jonas
Date 2019
Swedish abstract
I kapitlet ”Ungdomar – problem eller potential?” tar Jonas Alwall och Mikael Stigendal sin utgångspunkt i hur ungas problem i dagens urbana miljöer, inte minst i Malmö, ofta beskrivs som en fråga om dessa ungas destruktiva livsstil. Ett sådant perspektiv tenderar dock att bortse från de bakomliggande orsakerna till problemen. I stället för det problemorienterade förhållningssätt som ofta präglar insatser riktade mot unga vill kapitlet lyfta fram ett annat förhållningssätt – ett potentialorienterat – som inte begränsar sig till problem som lätt kan identifieras (symptom) utan i stället fokuserar dessa problems orsaker och ungas egen handlingskraft. Fritidsverksamheten Gnistan i Malmö, som särskilt lyfts fram i kapitlet, är exempel på en verksamhet som författarna menar präglas av ett potentialorienterat förhållningssätt, om än delvis implicit och med stor möjlighet att utvecklas ytterligare.
Link https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Kultur-o... (external link to publication)
Publisher Malmö University
Host/Issue Drömmar och röster : en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö
Series/Issue Publications in Urban Studies (Mapius);24
ISSN 1654-6881
ISBN 978-91-87997-14-3
Language swe (iso)
Subject Malmö
Ungdomar
Gnistan
Malmökommissionen
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30682 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-87997-14-3 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics