Surfplatta & Widgit Go som kommunikationsstöd för elever med utvecklingsstörning i gymnasiesärskola. En kvalitativ studie om användningen av surfplatta & Widgit Go utifrån personalens perspektiv

DSpace Repository

Surfplatta & Widgit Go som kommunikationsstöd för elever med utvecklingsstörning i gymnasiesärskola. En kvalitativ studie om användningen av surfplatta & Widgit Go utifrån personalens perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Surfplatta & Widgit Go som kommunikationsstöd för elever med utvecklingsstörning i gymnasiesärskola. En kvalitativ studie om användningen av surfplatta & Widgit Go utifrån personalens perspektiv
Author Fakhro, Nesrein
Date 2019
English abstract
The purpose of this study is to investigate experiences of staff at a high school for students with disabilities, about how digital aids such as tablet and Widgit Go, enable communication for students with intellectual disabilities, and how the staff in the school work with these digital aids to enable students to communicate and interact with others. To be able to analyze the empirical data in the study, a qualitative method has been applied, with the help of semi-structured interviews. The result shows that the participants in this study feel that the tablet and Widgit go application provides opportunities for increased communication and interaction for these students if the tools are used in the right way. The students can communicate and interact with each other by modulating the tablet for each other and displaying things to each other on their tablets. The professional skills of digital technology have a significant role for the students development of their language, as they need to teach and support the students in the use of digital tools. Only one participant was found to have education and extensive experience with tablet and Widgit Go.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser och erfarenheter hos personalen på en gymnasiesärskola om hur digitala hjälpmedel, så som surfplattor och Widgit Go, möjliggör kommunikation för elever med intellektuella funktionsnedsättningar och hur personalen i gymnasiesärskolan arbetar med dessa digitala hjälpmedel för att eleverna ska kunna kommunicera och samspela med andra. För att kunna analysera empiriska data i studien har en kvalitativ ansats tillämpats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att deltagarna i den här studie upplever att surfplatta och Widgit Go applikationen ger möjlighet till ökad kommunikation och samspel för dessa elever, om verktygen används på ett rätt sätt. Eleverna kan kommunicera och samspela med varandra genom att modulera och visa saker till varandra på sina surfplattor. De professionellas kompetens av digitala teknik har en betydande roll för elevernas utveckling av sitt språk och ordförråd, då de behöver lära och stödja eleverna vid användningen av digitala verktygen. Endast en deltagare visade sig ha utbildning och stora erfarenheter inom surfplatta och widgit Go.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject intellektuell funktionsnedsättning
kommunikation
digitala hjälpmedel
IKT
digitala verktyg
applikationer
Widgit Go
Handle http://hdl.handle.net/2043/30721 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics