Trippelhelix, harmonisering och kritiskt motstånd

DSpace Repository

Trippelhelix, harmonisering och kritiskt motstånd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, review peer-reviewed scientific
Title Trippelhelix, harmonisering och kritiskt motstånd
Author Friberg, Torbjörn
Date 2019
English abstract
The purpose of this article is to disclose the harmonisation processes that take their point of departure in the triple helix model of innovation, in order to increase awareness of critical resistance among university teachers. As this policy model intends to harmonise different sectors – universities, industry, and the state – it is relevant to study these processes both textually and practically. Knowledge production in this article is based on an ethnographic approach, as a generative source for the phenomenon under investigation (i.e., harmonisation according to the triple helix model). Against the backdrop of the emerging “Mode 2” society, the results outline policymakers’ prospects of disarming critical resistance. The implications of this analysis indicate possible critical resistance from future university teachers.
Swedish abstract
Artikeln syftar till att avtäcka de harmoniseringsprocesser som utgår från Trippelhelixmodellen. Detta för att öka medvetenheten om kritiskt motstånd bland universitetslärare. Då denna policymodell har som intention att söka harmonisera olikartade världar – universitetet, industrin och staten – är det relevant att studera dessa processer både textuellt och praktiskt. Artikelns kunskapsproduktion utgår från ett etnografiskt angreppssätt, som en generativ källa till det fenomen som undersöks (dvs. harmonisering utefter Trippelhelix-modellen). Mot bakgrund av det framväxande Mode 2-samhället pekar resultaten på policymakarnas möjligheter till att avväpna kritiskt motstånd. Implikationerna av denna analys visar på ett möjligt kritiskt motstånd för framtida universitetslärare.
DOI https://doi.org/10.23865/fof.v2.1432 (link to publisher's fulltext.)
Link https://doi.org/10.23865/fof.v2.1432 .Icon
Publisher Cappelen Damm
Host/Issue Forskning og Forandring;2
Volume 2
ISSN 2535-5279
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30738 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics