Hur framställs funktionsvariationer i litteratur för förskolebarn?

DSpace Repository

Hur framställs funktionsvariationer i litteratur för förskolebarn?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur framställs funktionsvariationer i litteratur för förskolebarn?
Author Weidmar Pahima, Liza ; Sääv, Lisette
Date 2019
Swedish abstract
Den här studien är baserad på barnlitteratur i förskolan med funktionsvariation i bild och text samt intervjuer med verksamma pedagoger om deras syn på detta. Det insamlade materialet från studien gjordes på två förskolor i södra Sverige. Vi har fokuserat på det sociokulturella perspektivet. Resultatet visade att det förekommer funktionsvariationer i barnlitteraturen men det finns fortfarande en stor brist gällande kunskapen kring ämnet. Resultaten från pedagogintervjuerna visade vikten av att arbeta med funktionsvariationer i förskolan med barnen och att literacy ska genomsyra hela verksamheten men att det behöver förbättras ytterligare. Någonting som blev ännu tydligare efter studiens gång, var att hur viktigt det är att som pedagog arbeta med de mänskliga rättigheter och att i samtal med barnen lyfta innebörden av en likvärdig förskola och vad det faktiskt innebär för dem själva.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Inkludering
Funktionsvariationer
Literacy
Handle http://hdl.handle.net/2043/30818 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics