Är laboratorieodlat kött gött?

DSpace Repository

Är laboratorieodlat kött gött?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Är laboratorieodlat kött gött?
Author Ellen, Apelqvist ; Malin, Olsson
Date 2019
English abstract
The aim of this study is to find out people's attitude towards consuming cultured meat and how the production in the laboratory affects the climate compared to conventional production. We want to understand which factors are being behind the attitudes towards cultured meat, and how they affect the attitudes. Three focus groups were held based on a guide designed before the implementation. The three groups consisted of four persons based on diet, creating a mixture of different diets being represented in the groups. We chose to include both meat eaters and non-meat eaters to see how the attitudes towards cultured meat differed. The focus group discussions were transcribed and divided into topics, then analyzed using a model based on environmental ethics, the theory of planned behaviour, cognitive dissonance and attitudes. The focus groups showed that attitudes towards cultured meat is that it is foreign, disgusting, unpleasant but exciting. We stated that the influencing factors are generation, sex, economy, diet and health. These are all factors that are influenced by norms, attitudes, knowledge and environmental ethics.
Swedish abstract
Studien undersöker människors inställning till att äta laboratorieodlat kött samt hur produktionen i laboratorium påverkar klimatet jämfört med konventionell produktion. Vi vill förstå vilka faktorer som påverkar inställningen till att konsumera laboratorieodlat kött och vad som ligger bakom den. Tre fokusgrupper genomfördes med hjälp av en guide som utformades innan genomförandet. De tre grupperna var baserade på deltagarnas kosthållning, då det skulle finnas en blandning av olika kosthållningar representerade i grupperna. Vi valde att låta både köttätare och icke-köttätare delta för att se hur synen på laboratorieodlat kött skiljde dom åt. Fokusgruppsdiskussioner transkriberades och delades upp i teman för att sedan analyseras med hjälp av en modell baserad på miljöetik, theory of planned behaviour, kognitiv dissonans och attityder. Fokusgrupperna visade att deltagarnas inställning till laboratorieodlat kött är att det är främmande, äckligt, obehagligt men spännande. Vi kom fram till att de påverkande faktorerna är generation, kön, ekonomi, kosthållning och hälsa. Det är alla faktorer som i sin tur påverkas av normer, attityder, kunskap och miljöetik.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject cultured meat
laboratorieodlat kött
miljöetik
clean meat
attityder
normer
in vitro kött
odlat kött
Handle http://hdl.handle.net/2043/30825 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics