Lågkostnadssystem för automatiserad NDVI analys av växter

DSpace Repository

Lågkostnadssystem för automatiserad NDVI analys av växter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lågkostnadssystem för automatiserad NDVI analys av växter
Author Månsson, Petter
Date 2019
English abstract
This work evaluates a camera system that can take pictures for the analysis of plants' well-being. The camera system is based on a Raspberry pi model 3 b+, a PInoIR camera module v2 and a blue filter. The camera can monitor plants because it does not have an infrared filter. This enables mathematical calculations to be performed on light registered by the camera's sensors. An experiment has been designed to create metrics that are used in evaluating the camera's functionality. The camera system is preforming well by using the proposed framework and program stack. The analyzed results show that the camera system is able to spot the difference between hydroponic cultures with access to differents amounts of nutrition.
Swedish abstract
Detta arbete utvärderar ett kamerasystem som kan ta bilder för analys av växters välmående. Kamerasystemet bygger på en Raspberry pi model 3 b+, en PInoIR kamera modul v2 och ett blått filter. Kameran kan övervaka växter genom att den inte har något infrarött filter. Då kan matematiska uträkningar utföras på allt kamerans sensorer kan ta in. Ett experiment har designats för att skapa mätvärden som används i utvärdering av kamerans funktionalitet. Kamerasystemet bedöms fungera enligt det förespråkade ramverket och den programstack det bygger på. Det analyserade resultatet visar att kamerasystemet kan se skillnad på hydroponiska odlingar med olika tillgång till näring.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject NDVI
Urban agriculture
Infragram
Sensor
Hydroponics
NoIR
Handle http://hdl.handle.net/2043/30850 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics