Algebraiska missuppfattningar på gymnasiet: En litteraturöversikt

DSpace Repository

Algebraiska missuppfattningar på gymnasiet: En litteraturöversikt

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Algebraiska missuppfattningar på gymnasiet: En litteraturöversikt
Author Olsson, Johanna ; Andersson, Fredrik
Date 2020
Swedish abstract
Eftersom det finns ett ökande krav på matematiskt kunnande i dagens samhälle och enligt PISA och TIMSS-undersökningar ett, i förhållande till tidigare svenska resultat, lägre matematiskt kunnande bland svenska skolungdomar fann vi det intressant att ta reda på vad den låga rankingen kan bero på. Missuppfattningar som variabelbegreppet, minustecknet, likhetstecknet och matematiska operationer studerades. Frågeställningarna som uppsatsen byggde på var Vilka missuppfattningar finns kring matematiska begrepp gällande algebra i gymnasiet? och Vad kan läraren göra för att kompensera för dessa missuppfattningar? Litteraturöversikten syftade därför till att samla information för en ökad förståelse för algebraiska begrepp och problem i samband med dessa. Den syftade också till att skapa en förebyggande grund mot begreppsproblematik för kommande profession och ska lägga grunden för vidare undersökningar inom området. Litteratursökningen skedde i olika pedagogiska databaser som t.ex. Swepub och MathEdu. Målet var att forskningen skulle max vara 20 år men det gjordes ingen inställning i sökningen. Detta utifall vi skulle komma över någon text av signifikant betydelse för området som är äldre än 20 år. Vidare studerades endast forskning som är peer reviewed. Vi valde också att begränsa oss till västvärlden och om möjligt europeiska länder. Detta för att få så relevant information som möjligt vilken kunde kopplas till den svenska kulturen kring matematikundervisning. Exempelvis användes universitetslektorn Per-Eskil Perssons doktorsexamen i matematik och lärande samt fördjupande studier med utgångspunkt från Perssons studier. Det konstaterade att det fanns problem med algebraiska missförstånd i svensk skola. Typiska missförstånd var minustecknet, likhetstecknet samt övergeneralisering av aritmetiska och algebraiska regler. Därför skapade vi en pedagogisk modell som beskriver hur fyra perspektiv på algebra korrelerar med sex nivåer av förståelse inom algebra och hur begrepp bör introduceras för en progression mot en fördjupad förståelse inom algebra.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Algebra
Didaktik
Gymnasie
Likhetstecknet
Minustecknet
Missuppfattningar
Matematik
Pedagogik
Variabler
Övergeneralisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/30852 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics