Lärande genom resonemang för problemlösning i matematikundervisning i skolår 7-9

DSpace Repository

Lärande genom resonemang för problemlösning i matematikundervisning i skolår 7-9

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärande genom resonemang för problemlösning i matematikundervisning i skolår 7-9
Author Mao, Jessica ; Nilsson, Fanny
Date 2020
Swedish abstract
Matematisk problemlösningsförmåga är en av de förmågor som matematikundervisning på högstadiet ska utveckla hos eleverna. Vår erfarenhet är att detta är en förmåga som många elever känner vånda inför och upplever som svårt. Denna kunskapsöversikt fokuserar hur lärare på olika sätt kan ge elever stöttning för att hjälpa dem att utveckla sin matematiska problemlösningsförmåga. Frågeställningen är följande; hur kan lärare skapa förutsättningar för problemlösning vid helklassdiskussioner, grupparbeten och individuellt arbete? Information har inhämtats genom en systematisk informationssökningsprocess, olika kombinationer av sökord användes i databaserna ERIC via EBSCO, ERC och SwePub. De systematiska sökningarna kompletterades med kedjesökningar från de artiklar som identifierats. Kunskapsöversikten omfattar 10 granskade arbeten. Resultatet visar att lärare kan hjälpa elever till förbättrad matematisk problemlösningsförmåga genom att synliggöra och undervisa om olika strategier som elever kan använda vid matematiska problemlösningsuppgifter. Vidare indikerar resultaten att uppgifter av typen ”rika problem” är lämpliga vid arbete med att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Att undervisningen är välplanerad och organiserad samt innehåller undervisning om metakognitiva strategier främjar elevers utveckling av problemlösningsförmåga. Vidare framkommer det i resultatet att läraren bör ta en frågande lärarroll för att hjälpa eleverna att utveckla problemlösningsstrategier. Vi anser även att det relationella perspektivet är viktigt för en lärandefrämjande undervisning om matematisk problemlösning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/30868 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics