Kooperativt lärande och NO

DSpace Repository

Kooperativt lärande och NO

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kooperativt lärande och NO
Author Andersson, Jaquline ; Törnlycke Brobeck, Erika
Date 2020
Swedish abstract
Kooperativt lärande är populärt ute på skolorna i Sverige och har enligt forskning positiva effekter för elevers lärande i allmänhet. Syftet med den här litteraturöversikten var att undersöka frågeställningen; Hur påverkas elevers lärande i NO av ett kooperativt arbetssätt? För att besvara frågeställningen genomfördes därmed en litteraturöversikt med fokus på aktuell forskning. Resultatet visade att kooperativt lärande har en positiv effekt på elevers lärande i NO och detta är även lärares upplevelser av arbetsmetoden. Forskningen visade även att lärandet i NO påverkades av gruppsammansättning utifrån akademiska förmågor och kön. Framtida forskning behövs för att undersöka hur den kooperativa arbetsmetoden påverkas av bland annat laborativa arbetssätt och mer långsiktiga studier krävs för att få en bättre bild av dess effekter.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject biologi
fysik
kemi
kollaborativt lärande
kooperativt lärande
No
Handle http://hdl.handle.net/2043/30891 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics