Elevers socioekonomiska status och dess påverkan i naturkunskapsklassrummet

DSpace Repository

Elevers socioekonomiska status och dess påverkan i naturkunskapsklassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers socioekonomiska status och dess påverkan i naturkunskapsklassrummet
Author Neubert, Jenni ; Jönsson, Sofie
Date 2020
Swedish abstract
Kunskapsöversikten utgår från vår frågeställning; vad säger forskning om hur elevers sociala klass- och socioekonomiska bakgrund påverkar undervisningen i naturkunskap? Vi redogör också för vår systematiska sökprocess. Utifrån ett systemteoretiskt-inspirerat synsätt på de forskningsstudier vi undersökt, har vi kategoriserat resultaten på tre nivåer; individ-, grupp- samt organisationsnivå, olika faktorer som påverkar naturkunskapsundervisningen. Vi har undersökt elevers syn på naturkunskap, kompensationsåtgärder, lärares syn och förväntningar, lärarens kvalitét, föräldrars påverkan genom engagemang, förväntningar, IKT möjligheter samt organisatoriska faktorer. Vi diskuterar resultatet i relation till vår kommande yrkesprofession utifrån de faktorer studierna identifierat. Vår analys gav oss ett resultat gällande brister i forskningsfältet. Vi fann att det saknas forskning på organisatorisk nivå. Detta inspirerar oss till vidare forskning kring de möjligheter en organisatoriskförändring kan ge. Därför vill vi i framtida examensarbete undersöka vilka åsikter erfarna F-3 lärare och rektorer har kring problematiken samt vad dem anser bör göras för att minska skillnaderna i elevernas prestationer inom naturkunskap?
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject socioekonomisk status
science education
organisationsnivå
naturkunskapsklassrummet
individnivå
gruppnivå
faktorer
Handle http://hdl.handle.net/2043/30905 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics