Hur skapas tolerans i religionsundervisningen för alla trosuppfattningar?

DSpace Repository

Hur skapas tolerans i religionsundervisningen för alla trosuppfattningar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur skapas tolerans i religionsundervisningen för alla trosuppfattningar?
Author Suljanovic, Alis ; Richardsson, Philippa
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med vår kunskapsöversikt är att med hjälp av forskning och vetenskapliga texter försöka ta ställning till frågan: Hur skapas tolerans i religionsundervisningen för alla trosuppfattningar? Syftet med kunskapsöversiktens frågeställning är att dels få en djupare insikt i hur lärandeprocessen i religionskunskapsundervisningen är utformad men även om hur tolerans skapas för att inkludera samtliga elever i undervisningen. Metoden för arbetet har i första hand utgått ifrån att finna sökord med hjälp av databaser som vi ansett varit relevanta till kunskapsöversikten. Med hjälp av avgränsningsfunktioner och nyckelord har vi begränsat oss till vetenskapliga forskningsartiklar, doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som berör vårt ämne. Resultatet visar att det finns omfattande forskning på hur religionskunskapsundervisning bedrivs och bör bedrivas samt vad som kännetecknar ett tolerant klassrumsklimat bland forskare, lärare och elever. En komplexitet inom ämnet kan göras synlig i slutsatsen gällande elevers ovilja att prata kring sin egen trosuppfattning samtidigt som forskare menar på att det är i samtalet kring egna erfarenheter tolerans kan skapas.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject religionsdidaktik
mångfald
tolerans
Handle http://hdl.handle.net/2043/30907 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics