Rökningens effekter på läkningen vid endodontisk behandling

DSpace Repository

Rökningens effekter på läkningen vid endodontisk behandling

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Rökningens effekter på läkningen vid endodontisk behandling
Author Schött, Gunvor ; Milenkovski, Diana ; Näsström, Karin ; Andersson, Gunilla
Date 2003
Swedish abstract
Ett flertal studier har dokumenterat sämre läkning vid såväl parodontal behandling som vid implantatbehandling om patienten är rökare. Syftet med denna studie var att utvärdera rökningens effekter på läkningen efter endodontisk behandling. Studien omfattar 110 tänder på 85 patienter; 52 kvinnor och 33 män. Vid bedöm¬ningen av periapikalt status användes ett periapikalt index (PAI) som baserats på referensbilder enligt Brynolf (1967) samt en 5-gradig skala enligt Örstavik (1986). Ett år efter avslutad endodontisk behandling sågs ingen signifikant ökad risk för utebliven läkning hos rökare jämfört med icke-rökare. Efter fyra år förelåg fortfarande ingen signifikant ökad risk för män. För rökande kvinnor fanns det dock en statistiskt signifikant riskökning (3,6 gånger högre) jämfört med icke-rökare.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/1366/Schott... (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;15
Volume 95
ISSN 0039-6982
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY::Endodontology
Handle http://hdl.handle.net/2043/3094 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics