Monogami - oavtalat avtalat

DSpace Repository

Monogami - oavtalat avtalat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Monogami - oavtalat avtalat
Author Suhinina, Tanja
Date 2020
Swedish abstract
Monogami är normen för förhållanden i Sverige idag. Samtidigt är det relativt outforskat hur man väljer att vara monogam, vad monogami innebär för svenska monogama idag och vilka utmaningar den erbjuder. 20 svenska monogama intervjuades via chattprogram med stöd av intervjuguide för att besvara frågorna “Varför lever man monogamt?”, “Vilka känslomässiga utmaningar ställs man inför som monogam?” samt “Finns det kännetecknande psykologiska mönster för gruppen monogama?”. Tematisk analys av intervjuerna genomfördes. Resultaten pekar på att seriell monogami har en stark position som norm i Sverige. Informanterna framställde en generellt positiv bild av monogami där de var nöjda med sitt relationsval och inte upplevde stora känslomässiga utmaningar. Resultatanalysen komplicerar bilden genom att lyfta fram en framträdande inkongruens mellan vikten som informanter lägger vid överenskommelser kring monogamin i relationen och hur lite de pratar om monogami med sina partners. Ingångar till vidare forskning i ämnet föreslås.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject monogami
relationer
monogama relationer
Seriell monogami
svartsjuka
förhållanden
monogaminorm
monogamism
Handle http://hdl.handle.net/2043/31032 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics