När du och vi blir jag En studie om hur det upplevs att internrekryteras till chef

DSpace Repository

När du och vi blir jag En studie om hur det upplevs att internrekryteras till chef

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title När du och vi blir jag En studie om hur det upplevs att internrekryteras till chef
Author Guzman, Maria Helena
Date 2019
Swedish abstract
Denna studie fördjupar sig i de utmaningar som intervjupersonerna har ställts inför som internrekryterade första linjes chefer, i förhållande till deras identitet. Syftet med studien är att genom att undersöka problematiken som uppstår kunna bidra till vidare forskning för att underlätta för framtida första linjens chefer som internrekryteras. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa metoder och med en fenomenografisk ansats. Studiens resultat visar att en internrekrytering bidrar till att det uppstår konflikter gällande personernas identitet. De personer som har blivit chefer upplever rollkonflikter, rollambiguitet och överbelastning av roller. Det blir en saknad av identitetskonstruktion vilket upplevs som påfrestande av både personen som har blivit chef och andra inom organisationen. De får även komplikationer med att etablera och utöva auktoritet, kommunicera samt leda. Den tidigare identiteten som fanns innan befordringen skapar även motstånd från anställda som inte vill förändra den tidigare etablerade föreställningen. Samtidigt förväntar sig överordnade att de internrekryterade cheferna ska hålla samma produktivitet som innan befordringen tack vare den tidigare erfarenheten inom organisationen. Detta ledde till att intervjupersonerna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd. För att underlätta för framtida chefer som internrekryteras behövs mer stöd från organisationer där fokus bör ligga på att förbereda personerna inför de konflikter som uppstår, som näst intill är oundvikliga.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Internrekrytering
Chef
Identitet
Rollkonflikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/31153 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics