När du och vi blir jag En studie om hur det upplevs att internrekryteras till chef

DSpace Repository

När du och vi blir jag En studie om hur det upplevs att internrekryteras till chef

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Guzman, Maria Helena
dc.date.accessioned 2020-02-14T07:30:57Z
dc.date.available 2020-02-14T07:30:57Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31153
dc.description Denna studie fördjupar sig i de utmaningar som intervjupersonerna har ställts inför som internrekryterade första linjes chefer, i förhållande till deras identitet. Syftet med studien är att genom att undersöka problematiken som uppstår kunna bidra till vidare forskning för att underlätta för framtida första linjens chefer som internrekryteras. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa metoder och med en fenomenografisk ansats. Studiens resultat visar att en internrekrytering bidrar till att det uppstår konflikter gällande personernas identitet. De personer som har blivit chefer upplever rollkonflikter, rollambiguitet och överbelastning av roller. Det blir en saknad av identitetskonstruktion vilket upplevs som påfrestande av både personen som har blivit chef och andra inom organisationen. De får även komplikationer med att etablera och utöva auktoritet, kommunicera samt leda. Den tidigare identiteten som fanns innan befordringen skapar även motstånd från anställda som inte vill förändra den tidigare etablerade föreställningen. Samtidigt förväntar sig överordnade att de internrekryterade cheferna ska hålla samma produktivitet som innan befordringen tack vare den tidigare erfarenheten inom organisationen. Detta ledde till att intervjupersonerna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd. För att underlätta för framtida chefer som internrekryteras behövs mer stöd från organisationer där fokus bör ligga på att förbereda personerna inför de konflikter som uppstår, som näst intill är oundvikliga. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Internrekrytering en_US
dc.subject Chef en_US
dc.subject Identitet en_US
dc.subject Rollkonflikt en_US
dc.title När du och vi blir jag En studie om hur det upplevs att internrekryteras till chef en_US
dc.title.alternative When you and we turns into I A study about how it is perceived to be internally recruited for a manager position en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Ingman, Sissi
dc.contributor.supervisor Forsell, Rebecka
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Ledarskap och organisation III
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics