Didaktiska verktyg för lärare vid bemötande av ett mångreligiöst klassrum

DSpace Repository

Didaktiska verktyg för lärare vid bemötande av ett mångreligiöst klassrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Didaktiska verktyg för lärare vid bemötande av ett mångreligiöst klassrum
Author Cukalevska, Jasmina ; Cimen, Linn
Date 2020
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt grundar sig i forskningsartiklar inom ämnet religionskunskap och bemötande i skolan. Med syfte att skapa en grund med didaktiska verktyg för oss som blivande lärare. Vi har arbetat med olika rapporter inom ämnet och valt ut de mest relevanta för vår frågeställning, hur man bemöter religiösa elever i religionsundervisningen. Vi kommer i vår kunskapsöversikt presentera den information vi hittat i rapporterna och visa hur vi arbetat med informationen. Under arbetets gång blev det tydligt att detta är något vi vill arbeta vidare med under vårt kommande examensarbete. Idag finns det inte något större utbud av varierad forskning inom vårt vald ämne, vi söker både kvantitativ och kvalitativ forskning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Religion
Handle http://hdl.handle.net/2043/31154 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics