Inkluderande undervisning för nyanlända

DSpace Repository

Inkluderande undervisning för nyanlända

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inkluderande undervisning för nyanlända
Author Mujkanovic, Mirzet ; Hasanaj, Dionis
Date 2020
Swedish abstract
Idag står skolan, pedagoger och undervisningen inför stora utmaningar. Då Sverige på senare tid tagit emot stora migrationsströmmar. Detta påverkar skolan och dess personal men även de människorna som migrerat, framförallt nyanlända eleverna. För att pedagogerna ska lyckas inkludera nyanlända elever behöver pedagogerna se över sitt arbetssätt samt möta eleverna efter behov. Detta är inte en enkel uppgift och därmed kommer vi presenterar vi olika områden i kunskapsöversikten som kan hjälpa pedagoger, föräldrar samt nyanlända elever. De olika områden vi har valt att presentera är hur föräldrasamverkan, inkludering i ordinarie undervisning, inkludering i religionsundervisning samt språket. Resultatet visar på att det går att inkludera de nyanlända eleverna med hjälp av de olika tillvägagångssätt, exempelvis snabbare tillgång i ordinarie undervisning, att länken mellan skolverksamheten och föräldrarna finns för elevens progression samt ses behärskandet av språket som en grundläggande förutsättning för social delaktighet i skolan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject didaktik, föräldrasamverkan, inkludering, interkulturalitet, nyanländ, religionsundervisning, språk.
Handle http://hdl.handle.net/2043/31155 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics