Inkluderande undervisning för nyanlända

DSpace Repository

Inkluderande undervisning för nyanlända

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mujkanovic, Mirzet
dc.contributor.author Hasanaj, Dionis
dc.date.accessioned 2020-02-14T08:17:38Z
dc.date.available 2020-02-14T08:17:38Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31155
dc.description Idag står skolan, pedagoger och undervisningen inför stora utmaningar. Då Sverige på senare tid tagit emot stora migrationsströmmar. Detta påverkar skolan och dess personal men även de människorna som migrerat, framförallt nyanlända eleverna. För att pedagogerna ska lyckas inkludera nyanlända elever behöver pedagogerna se över sitt arbetssätt samt möta eleverna efter behov. Detta är inte en enkel uppgift och därmed kommer vi presenterar vi olika områden i kunskapsöversikten som kan hjälpa pedagoger, föräldrar samt nyanlända elever. De olika områden vi har valt att presentera är hur föräldrasamverkan, inkludering i ordinarie undervisning, inkludering i religionsundervisning samt språket. Resultatet visar på att det går att inkludera de nyanlända eleverna med hjälp av de olika tillvägagångssätt, exempelvis snabbare tillgång i ordinarie undervisning, att länken mellan skolverksamheten och föräldrarna finns för elevens progression samt ses behärskandet av språket som en grundläggande förutsättning för social delaktighet i skolan. en_US
dc.format.extent 23 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject didaktik, föräldrasamverkan, inkludering, interkulturalitet, nyanländ, religionsundervisning, språk. en_US
dc.title Inkluderande undervisning för nyanlända en_US
dc.title.alternative Inclusive teaching for refugees en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dcterms.relation.coopPrivate 199504282279
dc.contributor.examiner Karlsson, Anders
dc.contributor.supervisor Lund, Martin
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program SAG Ämneslärare
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics