Fritidslärarens yrkesroll - En studie om samarbetet med klasslärare

DSpace Repository

Fritidslärarens yrkesroll - En studie om samarbetet med klasslärare

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fritidslärarens yrkesroll - En studie om samarbetet med klasslärare
Author Huhle, Sara
Date 2020
Swedish abstract
Den här studiens syfte är att studera hur fritidslärare och klasslärare samarbete ser ut under den obligatoriska skoldagen. Flertalet studier beskriver fritidslärarens dubbla uppdrag, ett under den obligatoriska skoldagen och ett under fritidshemmet (Hansen 1999). I kombination med det dubbla uppdraget som fritidslärare innehar, är det även otydligt kring arbetsuppgifterna under den obligatoriska skoldagen. Av den anledningen vill jag med detta arbete studera hur samarbetet kan se ut och fungera för både fritidsläraren och för klassläraren. Jag kommer likaså studera om det finns en gemensam syn på fritidslärarens yrkesroll. Under avsnittet bakgrund kommer fritidshemmets historia samt fritidslärarens arbetsuppgifter att redogöras. I avsnittet tidigare forskning kommer jag att ta upp samarbetet, fritidslärarens yrkesroll samt kulturen i skola och i fritidshemmet. Den teoretiska grunden för denna studie utgår från Giddens struktureringsteori (Giddens & Sutton 2014) som kommer användas för att analysera det empiriska materialet som består av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Det är utifrån ovanstående som studiens syfte och frågeställningar kommer besvaras. De semistrukturerande intervjuerna kommer att genomföras på en skola med tre fritidslärare och tre klasslärare som arbetar tillsammans under den obligatoriska skoldagen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fritidslärare, fritidshem, klasslärare, samarbete, yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/31157 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics