Fritidslärarens yrkesroll - En studie om samarbetet med klasslärare

DSpace Repository

Fritidslärarens yrkesroll - En studie om samarbetet med klasslärare

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Huhle, Sara
dc.date.accessioned 2020-02-14T09:24:04Z
dc.date.available 2020-02-14T09:24:04Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31157
dc.description Den här studiens syfte är att studera hur fritidslärare och klasslärare samarbete ser ut under den obligatoriska skoldagen. Flertalet studier beskriver fritidslärarens dubbla uppdrag, ett under den obligatoriska skoldagen och ett under fritidshemmet (Hansen 1999). I kombination med det dubbla uppdraget som fritidslärare innehar, är det även otydligt kring arbetsuppgifterna under den obligatoriska skoldagen. Av den anledningen vill jag med detta arbete studera hur samarbetet kan se ut och fungera för både fritidsläraren och för klassläraren. Jag kommer likaså studera om det finns en gemensam syn på fritidslärarens yrkesroll. Under avsnittet bakgrund kommer fritidshemmets historia samt fritidslärarens arbetsuppgifter att redogöras. I avsnittet tidigare forskning kommer jag att ta upp samarbetet, fritidslärarens yrkesroll samt kulturen i skola och i fritidshemmet. Den teoretiska grunden för denna studie utgår från Giddens struktureringsteori (Giddens & Sutton 2014) som kommer användas för att analysera det empiriska materialet som består av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Det är utifrån ovanstående som studiens syfte och frågeställningar kommer besvaras. De semistrukturerande intervjuerna kommer att genomföras på en skola med tre fritidslärare och tre klasslärare som arbetar tillsammans under den obligatoriska skoldagen. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Fritidslärare, fritidshem, klasslärare, samarbete, yrkesroll en_US
dc.title Fritidslärarens yrkesroll - En studie om samarbetet med klasslärare en_US
dc.title.alternative After school teachers profession - A study on collaboration with class teachers en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Axelsson, Thom
dc.contributor.supervisor Korsgaard, Morten
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. Fritidshem
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics