Hur uppfattar elever och lärare sin delaktighet att påverka fritidshemmet?

DSpace Repository

Hur uppfattar elever och lärare sin delaktighet att påverka fritidshemmet?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Sprinchorn, Camilla
dc.contributor.author Modig, Ulrika
dc.date.accessioned 2020-02-14T09:37:41Z
dc.date.available 2020-02-14T09:37:41Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31158
dc.description Syftet med examensarbetet var att studera elevers och pedagogers förhållningssätt och syn på delaktighet och inflytande på fritidshemmen. I den svenska läroplanen framgår det att elever skall vara delaktiga och ha ett inflytande över sin utbildning, genom denna studie vill vi belysa hur situationen ser ut i praktiken. Genom enkäter och intervjuer med elever och pedagoger fick vi många olika synvinklar, åsikter och tankar om hur pedagogerna ger eleverna möjlighet till att kunna vara delaktiga och påverka verksamheten. Vi genomförde vår studie på två olika fritidshem som är belägna i olika kommuner. Resultatet indikerade att elevernas delaktighet oftast grundas i hur närvarande och lyhörda pedagogerna är. Pedagogerna anser att de aktivt ger eleverna inflytande och försöker vara lyhörda men att tidsutrymmet inte alltid gör det möjligt. Under intervjuerna med eleverna framkom det att ordet demokrati är svårt för dem att förklara. Däremot har eleverna en förståelse för demokrati i praktiken genom kunskap om skol- och fritidsdemokratiska praktiker såsom fritidsråd, klassråd och elevråd.  en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Delaktighet en_US
dc.subject demokrati en_US
dc.subject fritidshem en_US
dc.subject inflytande en_US
dc.subject påverkan en_US
dc.subject elevers inflytande en_US
dc.title Hur uppfattar elever och lärare sin delaktighet att påverka fritidshemmet? en_US
dc.title.alternative How do students and teachers experience their participation in leisure-time centers? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Axelsson, Thom
dc.contributor.supervisor Lundell, Erika
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. Fritidshem
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics