Attityder till kriminalisering av tiggeri, en kvantitativ studie som baseras på enkätundersökningar

DSpace Repository

Attityder till kriminalisering av tiggeri, en kvantitativ studie som baseras på enkätundersökningar

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Attityder till kriminalisering av tiggeri, en kvantitativ studie som baseras på enkätundersökningar
Author Gutiqi, Gresa ; Dobra, Belina
Date 2020
English abstract
The expansion of the begging scope in Sweden raises great media attention and has led to debates whether the criminalization of begging is the solution to this growing problem. Opinion polls that examined attitudes towards the criminalization of begging has shown that an overwhelming percentage are in favor of the criminalization of begging. The current study chooses to examine how criminology students who have advanced knowledge in crime prevention and security-building measures relate to the criminalization of begging. The study aims to examine how attitudes to the criminalization of begging differ between the three levels of education in criminology. A quantitative approach has been applied and a survey has been conducted. Attitudes have examined in the light of several demographic variables that proved to be strongly correlated to punitive attitudes such as education level, education in other majors, political sympathy and attitude towards crime and punishment. The overall result has shown that the various levels of education in criminology does not have a significant effect on the stance to the criminalization of begging.
Swedish abstract
Tiggeriets omfattning blir större i Sverige och det väcker stor medial uppmärksamhet och har lett till omtalade samhällsdebatter huruvida en kriminalisering av tiggeri är lösningen på detta växande problem. Opinionsundersökningar som undersökt inställningen till kriminalisering av tiggeri har visat att en övervägande andel ställer sig positivt till en kriminalisering av tiggeri. Studien har valt att undersöka hur kriminologistudenter som har fördjupade kunskaper i brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder förhåller sig till kriminalisering av tiggeri. Studien ämnar undersöka hur attityder till kriminalisering av tiggeri skiljer sig mellan tre utbildningsnivåer inom kriminologi. En kvantitativ ansats har tillämpats och en enkätundersökning har genomförts. Attityder har undersökts mot bakgrund av ett antal bakgrundsvariabler som visat sig vara stark korrelerade till bestraffande attityder såsom antal år av akademisk utbildning, utbildning inom andra ämnesområden, partisympati och inställningen till brott och straff. Det övergripande resultatet visade att utbildningsnivå inom kriminologi inte har en påtaglig effekt på ställningstagandet till kriminalisering av tiggeri.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Tiggeri
Inställning till brott och straff
Tiggare
Partisympati
Utbildningsnivå
Handle http://hdl.handle.net/2043/31162 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics