Kooperativt lärande för matematisk språkutveckling i grundskolan

DSpace Repository

Kooperativt lärande för matematisk språkutveckling i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kooperativt lärande för matematisk språkutveckling i grundskolan
Author Rabe, Frida
Date 2020
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt är skriven för att redogöra för vad forskning säger angående hur elevers matematiska språkutveckling påverkas av metoden kooperativt lärande. Den syftar också till redogörelse för hur den kooperativa undervisningsmetoden skiljer sig från den traditionella, det vill säga metoden som innebär att elever arbetar individuellt med uppgifter i en lärobok eller motsvarande. Arbetet är utfört med hjälp av publicerad forskning som behandlar ämnet. Resultatet beskriver den kooperativa lärandemetoden och jämför den med det traditionella sättet att lära sig på. Forskning redogör också för hur matematiken undervisas i klassrummet med hjälp av kommunikation och kooperativt lärande, samt hur användningen av det matematiska språket sker. Med hjälp av denna forskning har slutsatsen dragits att den kooperativa lärandemetoden har positiv inverkan på den matematiska språkutvecklingen och att språkutvecklingen kan ske på ett enklare sätt med hjälp av kommunikation med de andra eleverna. Det matematiska språket kan utvecklas med hjälp av metoden kooperativt lärande då eleverna får större möjlighet att kommunicera och interagera med varandra på ett utvecklande sätt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject cooperative learning
language development
mathematical concepts
mathematics
mathematical language
primary school
Handle http://hdl.handle.net/2043/31164 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics