Omvärldsanalys i praktiken - En kvalitativ studie av Organisation X

DSpace Repository

Omvärldsanalys i praktiken - En kvalitativ studie av Organisation X

Details

Files for download
Icon
Bilag 1
Icon
Bilaga 2
Icon
Framsida
Icon
Sammanfattning
Icon
Uppsats
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Omvärldsanalys i praktiken - En kvalitativ studie av Organisation X
Author Norrman, Frida ; Nyrén, Maria
Date 2005
Swedish abstract
Med vårt arbete vill vi skapa förståelse för hur en given organisation inom detaljhandeln går tillväga vid sin analys av omvärlden. Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod och intervjuar sju personer på olika nivåer i Organisation X. Omvärldsanalys är ett omfattande begrepp vilket inbegriper bevakning, insamlande och analys av omvärlden. För en fungerande omvärldsanalysfunktion krävs att denna är integrerad i hela verksamheten. Ett entreprenöriellt beteende bland medarbetarna är av vikt för att skapa en framgångsrik organisation. Det är även nödvändigt att organisationen har en fungerande kommunikation. Vi kan i Organisation X se likheter med tidigare forskning om omvärldsanalys i praktiken. I likhet med denna använder sig Organisation X inte heller av organiserad eller strukturerad omvärldsanalys. Inga modeller för analys av omvärlden används av organisationen. Det som främst bevakas är konkurrenter med hjälp av ett marknadsanalysföretag. Många av medarbetarna uppvisar entreprenöriella tendenser, dessa begränsas dock av tidsbrist, icke fungerande kommunikation och intresse. Kommunikationen i Organisation X är något bristfällig på grund av att organisationen de senaste tre åren har expanderat kraftigt. Detta är Organisation X medvetna om.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Omvärldsanalys
Business Intelligence
Omvärldsbevakning
Entreprenörskap
Internkommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3121 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics