Medveten rörelseträning - ur ett pedagogiskt perspektiv

DSpace Repository

Medveten rörelseträning - ur ett pedagogiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Medveten rörelseträning - ur ett pedagogiskt perspektiv
Author Thorin, Ingrid ; Schiöth, Britt-Marie
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur olika pedagoger arbetar med daglig medveten rörelseträning, och ta reda på eventuella effekter hos barnen. Vi beskriver rörelsens betydelse utifrån litteraturstudier och vilka effekter medveten rörelseträning kan ge. För att samla data till vårt arbete har vi använt oss av intervjuer. Sammanfattningsvis visar resultatet av vår undersökning att koncentrationsförmågan, uthålligheten, kroppshållningen, social kompetens och inlärningen påverkas positivt av utökade fysiska aktiviteter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevhälsa
förebyggande
koncentration
lek
motorik
social kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/3124 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics