Ett brev och många frågor. En kvalitativ studie med receptionsteoretisk analys av kvinnors upplevelser vid mottagandet av HPV-positivt skriftligt resultat från screeningen för livmoderhalscancer.

DSpace Repository

Ett brev och många frågor. En kvalitativ studie med receptionsteoretisk analys av kvinnors upplevelser vid mottagandet av HPV-positivt skriftligt resultat från screeningen för livmoderhalscancer.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Ett brev och många frågor. En kvalitativ studie med receptionsteoretisk analys av kvinnors upplevelser vid mottagandet av HPV-positivt skriftligt resultat från screeningen för livmoderhalscancer.
Author Liebau, Cornelia
Date 2019
English abstract
This study explores women´s experiences when receiving their HPV-positive pap smear result as a letter. The Swedish screening programme for the prevention of cervical cancer notifies of the result in a short, standardised letter. After including human papilloma virus (HPV) in the analysis in 2014 women appeared to become more worried about the result showing a sexually transmitted infection (STI). An interview study was performed with eight women and the empirical data was analysed with reception theory. The study-results show which feelings women struggled with, whether they experienced a negative impact on their sexuality, and whether they were content with a letter as communication method for their results. Ignorance of HPV and fear of cancer were central findings. Women even described a change in attitude towards sexual practices other than vaginal intercourse. The result letter was considered to be too short and not as informative as needed. This caused all the women to look for more information foremost on the internet in order to find answers to their questions. In conclusion there is a need for thorough and structured information related to HPV and impact on the cervix. Healthcare system personnel should have a sensitive ear for women´s concerns about their pap smear results.
Swedish abstract
Denna studie undersökte kvinnors upplevelser när de fick ett HPV-positivt screeningresultat brevledes. Den svenska screeningen för förebyggande av livmoderhalscancer meddelar resultatet i ett kort, standardiserat brev. Efter att ha inkluderat humant papillomvirus (HPV) i analysen år 2014 verkade kvinnor bli mer oroliga för resultatet som kunde meddela en sexuellt överförd infektion (STI). En intervjustudie genomfördes med åtta kvinnor och empiriska data analyserades med receptionsteori. Resultaten visade vilka känslor kvinnor kämpade med, om de upplevde en negativ inverkan på deras sexualitet och om de var nöjda med ett brev som kommunikationssätt. Okunnighet om HPV och rädsla för cancer var centrala resultat. Kvinnor beskrev till och med en förändring i attityd till andra sexuella praktiker än vaginalt samlag. Resultatbrevet ansågs vara för kort och inte så informativt som nödvändigt. Detta fick samtliga kvinnor att söka efter mer information främst på internet för att hitta svar på deras frågor. Sammanfattningsvis finns det ett behov av grundlig och strukturerad information relaterad till HPV och påverkan på livmoderhalsen. Personal inom hälso- och sjukvårdssystemet bör vara lyhörda för kvinnors oro över deras screeningresultat.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject experiences
human papilloma virus (HPV)
letter
pap smear
reception theory
sexuality
sexually transmitted infection (STI)
Handle http://hdl.handle.net/2043/31246 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics