Medveten rörelseträning - ur ett pedagogiskt perspektiv

DSpace Repository

Medveten rörelseträning - ur ett pedagogiskt perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Thorin, Ingrid
dc.contributor.author Schiöth, Britt-Marie
dc.date.accessioned 2006-10-30T12:31:33Z
dc.date.available 2006-10-30T12:31:33Z
dc.date.issued 2006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3124
dc.description Syftet med vårt arbete är att undersöka hur olika pedagoger arbetar med daglig medveten rörelseträning, och ta reda på eventuella effekter hos barnen. Vi beskriver rörelsens betydelse utifrån litteraturstudier och vilka effekter medveten rörelseträning kan ge. För att samla data till vårt arbete har vi använt oss av intervjuer. Sammanfattningsvis visar resultatet av vår undersökning att koncentrationsförmågan, uthålligheten, kroppshållningen, social kompetens och inlärningen påverkas positivt av utökade fysiska aktiviteter. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject elevhälsa en
dc.subject förebyggande en
dc.subject koncentration en
dc.subject lek en
dc.subject motorik en
dc.subject social kompetens en
dc.title Medveten rörelseträning - ur ett pedagogiskt perspektiv en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics