Hur ser pedagoger på barn och mat i förskolan?- ett etnografiskt perspektiv / Children and food- Viewed by Pre-shool Pedagogues from an Ethnographic perspective

DSpace Repository

Hur ser pedagoger på barn och mat i förskolan?- ett etnografiskt perspektiv / Children and food- Viewed by Pre-shool Pedagogues from an Ethnographic perspective

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur ser pedagoger på barn och mat i förskolan?- ett etnografiskt perspektiv / Children and food- Viewed by Pre-shool Pedagogues from an Ethnographic perspective
Author Nicklasson, Annika
Date 2006
Swedish abstract
På regeringens uppdrag har Livsmedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut tagit fram ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen eftersom det har blivit ett samhällsproblem med fetma och ökad vikt bland barn och vuxna. Syftet med detta arbete är att undersöka och beskriva hur pedagoger ser på barn och mat. Finns det olika tankar och synsätt? Hur viktigt är det med regler när det gäller mat? Hur mycket ansvar ska pedagogerna ha när det gäller vad barnen ska äta på förskolan. Hur mycket inflytande ska föräldrarna ha när det gäller vad det serveras för mat till deras barn? Jag tog kontakt med en förskola i Malmös stadsdel centrum och intervjuade åtta pedagoger om deras syn på barn och mat. Jag tolkar resultatet så att i förskolans kultur ingår en stark tilltro till fasta regler och det är viktigt i samarbete med kollegor, kontakten med föräldrar och barn. Regeltilltron är dock laddad pga. att pedagogerna har olika uppfattningar vilket kan beskrivas som en dold konflikt i förskolan. I min slutsats har jag kommit fram till att det finns många olika tankar och synsätt hos pedagogerna. Arbetslaget behöver tid för regelbundna diskussioner om hur de ska arbeta med förhållandet kring barn och mat. Förskolan skulle kunna arbeta med tema utifrån ett hälsoperspektiv där barnen får en medvetenhet om sin hälsa förknippat till mat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject regler
inflytande
arbetslag
konflikt
mat
hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/3125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics