Engagemang entusiasmerar elever till eget läsande

DSpace Repository

Engagemang entusiasmerar elever till eget läsande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Engagemang entusiasmerar elever till eget läsande
Author Rosendahl, Helena
Date 2006
English abstract
A study on how to motivate pupils in the 4-6th school years to read. Commitment and enthusiasm makes readers.
Swedish abstract
Sammanfattning Färska undersökningar har visat på en kontinuerlig nedgång i elevers läsning av skönlitteratur. Därför har jag utfört en undersökning om hur man kan motivera dem till att läsa fler skönlitterära böcker. För att kunna utreda detta har jag gjort en kvalitativ undersökning där jag använt mig av två metoder, observation och intervju. Jag har intervjuat en lärare och åtta elever som var involverade i två läsprojekt. Resultatet jag har fått fram kan inte anses vara allmängiltigt men det är ju inte heller syftet med den kvalitativa metoden. Däremot har jag fått mycket kunskap som säkert kommer att hjälpa mig i mitt framtida läraryrke. Mina slutsatser är att läraren bör vara engagerad och visa entusiasm beträffande läsning. Att hålla i boksamtal och presentera böcker för eleverna är ett bra sätt att väcka deras nyfikenhet på. Men för att eleverna ska vilja fortsätta läsa bör läraren hjälpa dem med de hinder som kan uppkomma. Eleverna bör också ibland få läsa i lugn och ro och för sin egen njutnings skull. Det är viktigt att läraren skapar tid för både högläsning och elevers egen läsning i skolan eftersom många elever inte läser hemma. Det är också viktigt att vara lyhörd för deras intressen samt att själv, som lärare, läsa många barn- och ungdomsböcker så att man kan ge sina elever bra rekommendationer. Utöver mina resultat har jag även lärt mig hur man utför en kvalitativ forskning och hur svårt det är att inte ställa ledande frågor i en intervjusituation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject engagemang
läslust
Handle http://hdl.handle.net/2043/3131 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics