Hur ser föräldrakontakten ut på en invandrartät skola/ School/parent contact at a school with a high density of immigrants

DSpace Repository

Hur ser föräldrakontakten ut på en invandrartät skola/ School/parent contact at a school with a high density of immigrants

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur ser föräldrakontakten ut på en invandrartät skola/ School/parent contact at a school with a high density of immigrants
Author Lazarevska, Elli ; Lindsjö, Maria
Date 2006
English abstract
The purpose with this essay is to examine the school/parent contact at a school in Malmoe with a high density of immigrants.
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka hur föräldrakontakten ser ut på en invandrartät skola i Malmö, med särskilt fokus på utvecklingssamtalet. Vi har gjort fem semi-strukturerade intervjuer med fyra olika lärare samt biträdande rektorn på skolan. Våra slutsatser är att de flesta av föräldrarna i grundskolans senare år, oavsett kunskaper i svenska språket, kommer till utvecklingssamtalet. Däremot uteblir majoriteten vid föräldramöten. Vårt resultat indikerar att detta inte bara beror på om man förstår svenska eller inte, utan också exempelvis på vad man som förälder prioriterar eller känner sig delaktig i. En stor skillnad i utvecklingssamtalen med svensk- och ickesvensktalande föräldrar är att nyanserna i samtalet försvinner med de ickesvensktalande. Gällande förberedelser inför utvecklingssamtalet ser dessa likadana ut oavsett vilket språk de deltagande föräldrarna talar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utvecklingssamtal
föräldrakontakt
invandrarföräldrar
Handle http://hdl.handle.net/2043/3132 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics