Mobil TV – En användbarhetsstudie

DSpace Repository

Mobil TV – En användbarhetsstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mobil TV – En användbarhetsstudie
Author Björk, Daniel
Date 2006-11-10
English abstract
Bachelor thesis in Interaction Design by Daniel Björk, spring term 2006. Malmö University, School of Arts and Communication. This bachelor thesis is a student project about mobile TV for the Swedish software technology and design company TAT – The Astonishing Tribe. The TV medium is on the move, literally. Moving out from it’s static environment in people’s homes out on the street as a non static medium, exactly what happened with the telephone for a couple of years ago. At the same time TV becomes more connected to the individual because every person that is watching mobile TV will make there own choices and buy there own mobile TV subscription. But what is mobile TV? The purpose is to investigate the bonds, possibilities and connections between regular TV and mobile phones. What new bonds will be created between mobile TV and regular TV? What types of shows can you foresee? How will mobile TV users behave and how will mobile TV be used? when? and where? Which form will the new features and functions take in the mobile world? and how will they affect other already established mobile functions? In my research I will investigates how the TV functionality can be integrated in the mobile phones of tomorrow and how mobile TV will affect or cooperate with the regular TV and how the usage of these two mediums will eventually change. The goal with this project is to develop a concept for mobile TV that will be visualized in form of a flash-simulation and that will show the interaction between the user and the mobile TV.
Swedish abstract
Examensarbetet är ett studentprojekt om mobil TV för det svenska mjukvaruteknik- och design företaget TAT - The Astonishing Tribe. På senare tid har möjligheterna för TV relaterade teknologier ökat kraftigt. TV-konsumtionen som hittills har tillhört hemmet, flyttas nu ut på gatan som ett rörligt medium, precis som telefonen gjorde för några år sedan. Samtidigt blir TV-tittandet mer kopplat till individen i och med att varje person som tittar på mobil TV gör egna val och köper sitt eget mobil TV-abonnemang. Men vad är mobil TV? Syftet var att undersöka vilka band, möjligheter och kopplingar det finns mellan traditionell TV och mobiltelefoner. Vilka nya band kommer att skapas mellan mobil TV och traditionell TV? Vilken typ av program kan man tänkas vilja se? Hur kommer användaren av mobil TV att bete sig och hur kommer mobil TV att användas? När? Och var? Vilken form kommer de nya finesserna och funktionerna att ta i den mobila världen? Och hur kommer de att påverka andra redan befi ntliga mobila funktioner? Jag har undersökt hur TV funktionaliteten kommer att integreras i morgondagens mobiltelefoner, samt hur mobil TV kommer att påverka eller samverka med dagens traditionella TV och hur användandet av dessa båda medier kan komma att förändras. Målet har varit att utveckla ett koncept för mobil TV som visualiseras i form av en flash-simulation och som visar tänkt interaktion mellan användare och mobil TV.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mobiltelefon
TV
Handle http://hdl.handle.net/2043/3133 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics