Light Angle Influence: Designing an interactive research tool

DSpace Repository

Light Angle Influence: Designing an interactive research tool

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Light Angle Influence: Designing an interactive research tool
Author Dahlström, Markus
Date 2006
English abstract
Lighting design is an important factor in media such as games, movies and interior design. Interaction design thinking is not always the priority when designing a space with light. The user oriented terms of thinking should be more of a standard for the designer, enabling them to create the highest possible experience for the beholder when viewing a scene with a light set-up. This paper will explain the online test tool I have created, the design process behind it, and how I used it in the search for peoples emotional responses to different light angles projected onto humans or objects. The tool consists of a single face, five tasks and one light source. The light source is moved freely around the face and the tasks given are interpreted individually by each user. An example of one task is: Design a devil! There is no right or wrong when designing, it is completely up to each test person how they think a devil look like with only one light source/light angle. The results are mapped out on a “Facemap” to visualize the statistic outcome. The results from user test done with my tool online are analysed and explained how they are used in a study trying to create a new way of thinking when it comes to lighting design. All with the purpose of enhancing lighting design in movies, still images and eventually games. This research and prototype will also support photographers and stage coordinators when creating their sets.
Swedish abstract
Ljusdesign är en viktig faktor i media som t ex spel, film och inredningsdesign. Att tänka i interaktions designs banor är inte alltid prioriterat när man skapar ett rum med ljus. Användarorienterade termer borde vara mer av en standard för designern eller ljussättaren för att uppnå den bästa möjliga upplevelsen för betraktaren när denne åskådar en scen/rum med någon form av ljussättning. Detta arbete kommer att beskriva det onlineverktyg som jag har skapat, designprocessen bakom den samt hur jag använt den för att söka efter människors känslomässiga respons på olika ljusvinklar projicerade mot människor eller objekt. Verktyget består av ett ansikte, fem uppgifter samt en ljuskälla. Ljuskällan rörs fritt runt ansiktet och uppgifterna tolkas helt individuellt av varje användare. Ett exempel på en uppgift är: Designa en djävul! Det finns inga rätt eller fel när användaren designar, det är helt och hållet upp till varje testperson hur de tycker att en djävul ser ut med endast en ljuskälla/ljusvinkel. Resultaten markeras ut på en så kallade ”facemap” för att visualisera statistiken bakom testerna. Resultaten som görs online av användare är analyserade och förklarade hur de används i studien för att försöka skapa ett nytt sätt att tänka inom ljusdesign. Detta med anledning att förbättra ljusdesign i filmer, foto och slutligen spel. Denna forskning samt prototyp kommer även att stödja fotografer och scensättare i deras artistiska skapande.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language eng (iso)
Subject Light
Angles
Handle http://hdl.handle.net/2043/3134 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics