Engagemang i bildämnet, olika metoder för att engagera elever i bildundervisningen

DSpace Repository

Engagemang i bildämnet, olika metoder för att engagera elever i bildundervisningen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Christiansson, Jessica
dc.date.accessioned 2020-03-24T14:21:44Z
dc.date.available 2020-03-24T14:21:44Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31342
dc.description Det är inte helt ovanligt att elever tenderar att göra motstånd mot bildundervisningen, ofta motiveras det med att ämnet är tråkigt eller känns meningslöst. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilka metoder som kan tillämpas av lärare för att elever ska utveckla ett engagemang i bildundervisningen. Litteraturstudien är utförd genom en systematisk sökning efter relevanta källor. Detta resulterade i åtta texter som består av ämnesrapporter, vetenskapliga artiklar och en avhandling. Resultaten av källorna tyder på att elever engageras i undervisningen när de får vara med och påverka lektionens innehåll och när undervisningen behandlar något som ligger nära deras personliga intresse. Goda relationer mellan lärare och elever och att låta elever lära ut till varandra är också något som skapar engagemang. Resultaten från källorna ställs mot John Deweys (1859–1952) teorier om vad som bidrar till elevers engagemang i undervisningen. Dewey pekar också ut goda relationer i klassrummet som en engagerande faktor. Att lära genom upprepning, undervisning som tar hänsyn till elevers personliga intresse och att låta elever påverka lektionsinnehållet är också viktiga komponenter för att ett engagemang ska utvecklas. Litteraturöversikten mynnar ut i en gestaltning som speglar resultatet av det använda materialet. en_US
dc.format.extent 44 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Engagemang en_US
dc.subject elevinflytande en_US
dc.subject bildundervisning en_US
dc.subject relationer en_US
dc.title Engagemang i bildämnet, olika metoder för att engagera elever i bildundervisningen en_US
dc.title.alternative Engagement in the fine arts, different methods to engage students in fine arts education en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok FineArt en_US
dc.contributor.examiner Widén, Pär
dc.contributor.supervisor Edström, Ann-Mari
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. åk 7-9
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics