För- och nackdelar med kooperativt lärande i matematikundervisningen

DSpace Repository

För- och nackdelar med kooperativt lärande i matematikundervisningen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Miroci, Erlinda
dc.contributor.author Leo, Filip
dc.date.accessioned 2020-03-25T07:58:22Z
dc.date.available 2020-03-25T07:58:22Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31344
dc.description Syftet med detta arbete är att utifrån forskning belysa det kooperativa lärandets för- och nackdelar i matematikundervisningen. I arbetet kommer det att framgå vad kooperativt lärande (KL) är. KL är i stora drag att eleverna skall interagera med varandra och på detta sätt kunna lära sig av varandra. Forskningen vi har använt oss utav har vi fått fram genom ett antal sökningar i olika databaser. De databaser vi använt oss av är ERIC och SwePub samt söktjänsten Libsearch. I resultaten redogör vi för både för- och nackdelar med det kooperativa lärandet. I majoriteten av resultatdelen redovisas det för fördelar med arbetssättet. Fördelarna är att eleverna faktiskt lär sig av varandra samtidigt som de förbättrar sitt språk och ökar ordförrådet. Nackdelarna som påvisas är att kooperativa lärande är ett arbetssätt som är tidskrävande och ses som problematiskt att få alla lika delaktiga. en_US
dc.format.extent 21 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject fördelar, kooperativt lärande, matematik, nackdelar en_US
dc.title För- och nackdelar med kooperativt lärande i matematikundervisningen en_US
dc.title.alternative Cooperative learning: advantages and disadvantages for mathematics education en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
dc.contributor.examiner Ekelund, Nils
dc.contributor.supervisor Serder, Margareta
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
mahlocal.xprt.programDiscontinued yes
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics