Att arbeta med språkutvecklande metoder i religionsundervisningen

DSpace Repository

Att arbeta med språkutvecklande metoder i religionsundervisningen

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med språkutvecklande metoder i religionsundervisningen
Author Chis, Christina
Date 2020
Swedish abstract
Detta är en kunskapsöversikt som ämnar att undersöka om aktivt språkutvecklande undervisning kan vara gynnsamt i religionskunskapsämnet för inte bara flerspråkiga elever utan hela klassen samt vilka verktyg som blivande eller redan verksamma religionskunskapslärare eventuellt skulle kunna använda sig av i sin undervisning för att hjälpa elever vidare i sin kunskapsutveckling och förståelse av ämnesstoffet. Syftet är att påvisa vad befintlig forskning säger om språkets vikt vid inlärning samt att kunna ge en hjälpande hand till de lärare som inte kommer vidare med att hjälpa sina elever uppnå högre kursmål inom religionskunskapsämnet. Resultatet av denna kunskapsöversikt påvisar att språket är en stor det av inlärningen och att där finns en rad olika verktyg man kan ta till för att underlätta för sina elever. Resultatet visar även att det är viktigt att inte bara tänka på vad man säger utan också hur man säger det, då en allt för maskulin kodning av religionskunskapsämnets diskurs riskerar att göra ämnen för abstrakt för eleverna och minskar således deras möjligheter att ta till sig innehållet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Religionskunskap
Språkutvecklande undervisning
Språkinriktad undervisning
Flerspråkiga elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/31345 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics