Att arbeta med språkutvecklande metoder i religionsundervisningen

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Att arbeta med språkutvecklande metoder i religionsundervisningen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Chis, Christina
dc.date.accessioned 2020-03-25T10:57:14Z
dc.date.available 2020-03-25T10:57:14Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31345
dc.description Detta är en kunskapsöversikt som ämnar att undersöka om aktivt språkutvecklande undervisning kan vara gynnsamt i religionskunskapsämnet för inte bara flerspråkiga elever utan hela klassen samt vilka verktyg som blivande eller redan verksamma religionskunskapslärare eventuellt skulle kunna använda sig av i sin undervisning för att hjälpa elever vidare i sin kunskapsutveckling och förståelse av ämnesstoffet. Syftet är att påvisa vad befintlig forskning säger om språkets vikt vid inlärning samt att kunna ge en hjälpande hand till de lärare som inte kommer vidare med att hjälpa sina elever uppnå högre kursmål inom religionskunskapsämnet. Resultatet av denna kunskapsöversikt påvisar att språket är en stor det av inlärningen och att där finns en rad olika verktyg man kan ta till för att underlätta för sina elever. Resultatet visar även att det är viktigt att inte bara tänka på vad man säger utan också hur man säger det, då en allt för maskulin kodning av religionskunskapsämnets diskurs riskerar att göra ämnen för abstrakt för eleverna och minskar således deras möjligheter att ta till sig innehållet. en_US
dc.format.extent 20 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Religionskunskap en_US
dc.subject Språkutvecklande undervisning en_US
dc.subject Språkinriktad undervisning en_US
dc.subject Flerspråkiga elever en_US
dc.title Att arbeta med språkutvecklande metoder i religionsundervisningen en_US
dc.title.alternative Working with language based teaching in an RE-classroom en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Lundqvist, Erica
dc.contributor.supervisor Lund, Martin
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program SAG Ämneslärare
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics